luat kinh te

Hiển thị các bài đăng có nhãn luat kinh te. Hiển thị tất cả bài đăng
tài liệu chuyên các tài liệu, câu hỏi ôn tập luat kinh te. Cảm ơn bạn đã ghé xem

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thông qua trọng tài kinh tế


1- Trọng tài kinh tế.
- Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh tế theo quyết định của pháp luật.

Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế


1- Khởi kiện và thụ lý vụ án kinh tế.
a- Khởi kiện:
Pháp luật quy định: quyền khởi kiện một vụ án  là quyền của cá nhân hoặc pháp nhân có đủ tư cách của một chủ thể kinh doanh và có quyền và lợi ích hợp pháp bị tranh chấp hoặc bị xâm phạm.

Các nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết các vụ án kinh tế.


1- Nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự .
 Thể hiện:
- Các bên tranh chấp có quyền tự định đoạt lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp thích ứng. Toà án chỉ tham gia giải quyết nếu các đương sự yêu cầu

Cơ cấu tổ chức và thẩm quyền của toà án trong việc giải quyết các vụ án kinh tế


1- Cơ cấu tổ chức của toà án
Cơ cấu tổ chức của toà án
ở trung ương : Trong toà án nhân dân tối cao bên cạnh toà phúc thẩm , toà hình sự, toà dân sự

Khái niệm và Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh


8.1.1 Khái niệm tranh chấp trong kinh doanh 
Tranh chấp kinh tế là những bất đồng giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình.

Trình tự thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp


a. Thụ lý đơn và điều tra về khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp :
-  Các đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp gửi đơn đến Toà án nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp yêu cầu giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.


-  Toà kinh tế TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ có thẩm quyền giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp có trụ sở chính đặt trên địa phương mình.

Đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản


a- Chủ nợ: Chủ nợ có 3 loại
-  Chủ nợ có bảo đảm: Là chủ nợ mà quyền đòi nợ của họ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp mắc nợ

Khái niệm phá sản doanh nghiệp


1. Định nghĩa phá sản doanh nghiệp : 
Theo điều 2 luật phá sản quy định: " Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn".

Trách nhiệm tài sản trong quan hệ hợp đồng kinh tế


6.6.1- Khái niệm trách nhiệm tài sản (trách nhiệm vật chất)
Là biện pháp pháp lý áp dụng cho các hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế đã được quy định sẵn trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh.

Thay đổi, đình chỉ, thanh lý hợp đồng kinh tế


6.5.1- Thay đổi hợp đồng kinh tế 
Thay đổi hợp đồng kinh tế là việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của nội dung hợp đồng kinh tế cho phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các bên hoặc là sự thay đổi chủ thể hợp đồng khi có sự

Thực hiện hợp đồng kinh tế


6.3.1- Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng kinh tế 
1-Nguyên tắc chấp hành hiện thực
Nguyên tắc này đòi hỏi các bên thực hiện đúng điều khoản đối tượng của hợp đồng.

Nội dung hợp đồng kinh tế


Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận của các bên về việc thiết lập thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên trong hoạt động kinh doanh.

cách thức ký kết hợp đồng kinh tế


1-Ký kết trực tiếp:
Là cách ký kết mà các bên (đại diện hợp pháp của các bên) trực tiếp gặp nhau đàm phán với nhau để xác định từng điều khoản của hợp đồng và cùng ký vào bản hợp đồng.

Chủ thể của hợp đồng kinh tế


Chủ thể của hợp đồng kinh tế là các bên tham gia quan hệ hợp đồng kinh tế hoàn toàn bình đẳng, tự nguyện, thoả thuận để xác lập và thực hiện những quyền và nghĩa vụ đối với nhau.

Các nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường


Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế là những tư tưởng chỉ đạo có tính chất bắt buộc đối với các chủ thể khi ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế

khái niệm đặc điểm của hợp đồng kinh tế


1- Khái niệm của hợp đồng kinh tế  : 
Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá dịch vụ,

Cơ chế quản lý của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài


- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư nước ngoài do đó họ tự quyết định việc tổ chức bộ máy quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khái niệmvà đặc điểm Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài


a-Khái niệm Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài:
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Cơ chế quản lý của doanh nghiệp liên doanh


a- Hội đồng quản trị: 
+ Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp liên doanh, có thẩm quyền quyết định mọi việc của doanh nghiệp liên doanh.

Từ khóa: luat kinh te

Nếu bạn muốn được đón ánh nắng bình minh đầu tiên tại luat kinh te, hoặc thử mình trên vùng đất nóng nhất của Việt Nam, hãy thử khám phá những địa danh thú vị ở luat kinh te nhé.
Bài đăng cũ hơn Trang chủ