on tap phap luat dai cuong

Hiển thị các bài đăng có nhãn on tap phap luat dai cuong. Hiển thị tất cả bài đăng
tài liệu chuyên các tài liệu, câu hỏi ôn tập on tap phap luat dai cuong. Cảm ơn bạn đã ghé xem

các nguyên tắc của luật quốc tế


a, Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia
Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia là một trong những nguyên tắc cơ bản được thừa nhận rộng rãi của Luật quốc tế hiện đại và được ghi nhận rộng rãi trong nhiều văn bản quốc tế quan trọng.

Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự


a, Thủ tục giải quyết vụ án dân sự
Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự: Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự là giai đoạn đầu tiên của tố tụng dân sự, thông qua việc khởi kiện và thụ lý phát sinh vụ án dân sự tại Tòa án.

người tiến hành tố tụng dân sự


Người tiến hành tố tụng dân sự là người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, bao gồm:

Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


- Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trong nước; cơ sở tôn giáo; tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước giao đất, cho thuê đất;

Hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại


a. Khái niệm hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại
Quan hệ thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có bản chất của hợp đồng nói chung,

khái niệm, phạm vi điều chỉnh, chủ thể luật thương mại


a, Khái niệm Luật thương mại
Trên cơ sở kế thừa những thành tựu nghiên cứu các vấn đề lý luật của Luật kinh tế trước đây và dựa vào sự phát triển của đời sống thương mại cũng như sự phát triển của Luật thương mại hiện nay,

khái niệm luật hình sự việt nam


 a, Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự
 Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện tội phạm.

Khái niệm Luật hành chính


a, Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính

  Là các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, những quan hệ này gọi là quan hệ quản lý hành chính nhà nước hay quan hệ chấp hành điều hành, bao gồm các quan hệ sau:

Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


a, Khái niệm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một thể thống nhất, một hệ thống các cơ quan nhà nước hay còn gọi là bộ máy nhà nước.

Các kiểu nhà nước trong lịch sử nhân loại


Học thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội là cơ sở khoa học để phân chia các nhà nước trong lịch sử thành các kiểu.

Nguồn gốc và bản chất của pháp luật


1. Nguồn gốc của pháp luật

  Trong lịch sử phát triển của loài người đã có thời kỳ không có pháp luật đó là thời kỳ xã hội cộng sản nguyên thủy.

Cấu trúc của quy phạm pháp luật


Cấu trúc của quy phạm pháp luật là cơ cấu bên trong, là các bộ phận hợp thành của quy phạm pháp luật.
Trong khoa học pháp lý có hai quan điểm về cấu trúc của quy phạm pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật là gì ?


Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Chính vì thế nó được các nhà nước hiện đại sử dụng rộng rãi nhất.

Quy phạm pháp luật


a, Khái niệm quy phạm pháp luật 

Đời sống cộng đồng xã hội đòi hỏi phải đặt ra nhiều quy tắc xử sự khác nhau để điều chỉnh hành vi xử sự của con người. Những quy tắc xử sự sử dụng nhiều lần trong đời sống xã hội được gọi là quy phạm.

Chức năng của pháp luật


Chức năng của pháp luật là những phương diện, mặt tác động chủ yếu của pháp luật phản ánh bản chất giai cấp và giá trị xã hội của pháp luật.

định nghĩa vi phạm pháp luật? Dấu hiệu nhận biết? Các bộ phận cấu thành?


*Định nghĩa vi phạm pháp luật:

Vi phạm pháp luật là hành vi trái luật và có lỗi do chủ thể có năng lực hành vi thực hiện làm xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Phân tích mối liên hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội khác (Nhà nước, kinh tế, các quy phạm xã hội khác)?


a) Pháp luật và kinh tế:

_Mối quan hệ này chính là mối quan hệ giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng. Kinh tế là yếu tố quyết định. Nó được thể hiện ở 2 khía cạnh:

Cấu trúc nhà nước đơn nhất có gì khác biệt cơ bản so với các nhà nước liên bang


Cấu trúc nhà nước: là sự cấu tạo (tổ chức) nhà nước thành các đơn vị hành chính, lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở TW với các chính quyền nhà nước ở địa phương.

Khái niệm chức năng nhà nước? Các loại chức năng nhà nước?


*Khái niệm chức năng nhà nước: 

Trong lý luận về nhà nước, chức năng nhà nước được hiểu là những phương hướng, phương diện hoặc những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nhà nước.

Phân tích nguồn gốc nhà nước theo quan điểm học thuyết Mac-Lenin


*Nguồn gốc nhà nước theo Mác:

Các học giả theo quan điểm Mac Lênin giải thích nguồn gốc nhà nước bằng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, họ chỉ ra rằng nhà nước ko phải là 1 hiện tượng bất biến,

Từ khóa: on tap phap luat dai cuong

Nếu bạn muốn được đón ánh nắng bình minh đầu tiên tại on tap phap luat dai cuong, hoặc thử mình trên vùng đất nóng nhất của Việt Nam, hãy thử khám phá những địa danh thú vị ở on tap phap luat dai cuong nhé.
Bài đăng cũ hơn Trang chủ