phap luat dai cuong

Hiển thị các bài đăng có nhãn phap luat dai cuong. Hiển thị tất cả bài đăng
tài liệu chuyên các tài liệu, câu hỏi ôn tập phap luat dai cuong. Cảm ơn bạn đã ghé xem

Tư pháp quốc tế: khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh


Tư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài.

các nguyên tắc của luật quốc tế


a, Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia
Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia là một trong những nguyên tắc cơ bản được thừa nhận rộng rãi của Luật quốc tế hiện đại và được ghi nhận rộng rãi trong nhiều văn bản quốc tế quan trọng.

Khái niệm Luật quốc tế


Trong tiếng Việt, thuật ngữ Luật quốc tế được sử dụng một cách thống nhất, được coi như một ngành luật đặc biệt có nhiệm vụ điều chỉnh các mối quan hệ nhiều mặt (chủ yếu là quan hệ chính trị)

Luật ngân hàng: khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh


a. Đối tường và phương pháp điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh của Luật ngân hàng là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế.

Luật tài chính: Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh


a. Đối tường và phương pháp điều chỉnh của Luật tài chính
Đối tượng điều chỉnh của Luật tài chính là những quan hệ phát sinh gắn liền với việc hình thành và quản lý, sử dụng các nguồn vốn tiền tệ nhất định như: quỹ ngân sách nhà nước, quỹ của doanh nghiệp, quỹ của doanh nghiệp bảo hiểm được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ.

Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự


a, Thủ tục giải quyết vụ án dân sự
Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự: Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự là giai đoạn đầu tiên của tố tụng dân sự, thông qua việc khởi kiện và thụ lý phát sinh vụ án dân sự tại Tòa án.

Người tham gia tố tụng dân sự


Người tham gia tố tụng là người tham gia vào việc giải quyết vụ việc dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác hoặc hỗ trợ Tòa án trong việc giải quyết vụ việc dân sự, bao gồm:

người tiến hành tố tụng dân sự


Người tiến hành tố tụng dân sự là người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, bao gồm:

cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự


Cơ quan tiến hành tố tụng dân sự là cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, bao gồm:

Luật tố tụng dân sự: khái niệm đối tượng phương pháp điều chỉnh


a, Đối tượng điều chỉnh của Luật tố tụng dân sự
Trong lĩnh vực tố tụng dân sự, khi giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự theo thủ tục mà Luật tố tụng dân sự quy định thì sẽ xuất hiện những quan hệ giữa tòa án,

thừa kế theo pháp luật là gì


* Khái niệm và những trường hợp thừa kế theo pháp luật
 Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Luật môi trường: khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh


a. Đối tượng điều chỉnh của Luật môi trường 
Đối tượng điều chỉnh của Luật môi trường là toàn bộ các quan hệ xã hội gắn với việc quản lý và bảo vệ môi trường sinh thái.

Quan hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái


a, Quan hệ giữa vợ và chồng
Quan hệ nhân thân là những quy định mang tính khái quát về quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng như: tình nghĩa vợ chồng;

thủ tục giải quyết tranh chấp về đất đai


Tranh chấp đất đai là các mâu thuẫn, bất đồng ý kiến của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai khi họ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.

Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


- Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trong nước; cơ sở tôn giáo; tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước giao đất, cho thuê đất;

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - thủ tục, qui định


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất


Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất luôn gắn liền với nhau. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của người sử dụng đất được quy định ở nhiều điều luật khác nhau trong Luật đất đai và trong nhiều văn bản luật khác nhau.

Luật đất đai: khái niệm, đối tượng, phương pháp điểu chỉnh, nguyên tắc cơ bản


a, Đối tượng điều chỉnh của Luật đất đai
Đối tượng điều chỉnh của Luật đất đai là nhóm các quan hệ đất đai phát sinh một cách trực tiếp trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai được các quy phạm pháp luật đất đai điều chỉnh.

khái niệm đối tượng phương pháp điều chỉnh luật lao động


a, Đối tượng điều chỉnh của Luật lao động
Đối tượng điều chỉnh của mỗi ngành luật là một hoặc một nhóm những quan hệ xã hội cùng loại. Luật lao động là một ngành luật điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.

Hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại


a. Khái niệm hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại
Quan hệ thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có bản chất của hợp đồng nói chung,

Từ khóa: phap luat dai cuong

Nếu bạn muốn được đón ánh nắng bình minh đầu tiên tại phap luat dai cuong, hoặc thử mình trên vùng đất nóng nhất của Việt Nam, hãy thử khám phá những địa danh thú vị ở phap luat dai cuong nhé.
Bài đăng cũ hơn Trang chủ