Cấu trúc nhà nước đơn nhất có gì khác biệt cơ bản so với các nhà nước liên bang

Rate this postCấu trúc nhà nước: là sự cấu tạo (tổ chức) nhà nước thành các đơn vị hành chính, lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở TW với các chính quyền nhà nước ở địa phương.

 

Sự khác biệt cơ bản giứa cấu trúc nhà nước đơn nhất và các nhà nước liên bang:

*Nhà nước đơn nhất

– Nhà nước đơn nhất: là nhà nước có chủ quyền chung, có lãnh thổ toàn vẹn thống nhất, các bộ phận hợp thành nhà nước: các đơn vị hành chính lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở TW với các cơ quan nhà nước ở địa phương.

VD: Lào, VN, TQ…

– Gồm 1 nhà nước

– Có chủ quyền chung, có lãnh thổ toàn vẹn thống nhất

– Có 1 hệ thống cơ quan nhà nước, có 1 hệ thống pháp luật.

– Công dân có 1 quốc tịch.

*Nhà nước liên bang

– Nhà nước liên bang: gồm hai hay nhiều nước thành viên hợp thành. Nhà nước liên bang có chủ quyền chung đồng thời mỗi thành viên cũng có chủ quyền riêng, có hai hệ thống chính quyền nhà nước, 2 hệ thống pháp luật, công dân có hai quốc tịch.

VD: Mỹ, Liên Xô (cũ)…

– Gồm 2 hay nhiều nhà nước thành viên hợp thành

– Có chủ quyền chung đồng thời mỗi thành viên cũng có chủ quyền riêng

– Có hai hệ thống chính quyền nhà nước, 2 hệ thống pháp luật.

– Công dân có 2 quốc tịch.

Chú ý: 2 câu so sánh trên là kẻ cột để so sánh. Nhưng không chia cột được trong này nên Mid đánh thành các tiêu thức so sánh, câu này thì các gạch đầu dòng đối ứng nhau nhé ^^

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Cấu trúc nhà nước đơn nhất có gì khác biệt cơ bản so với các nhà nước liên bang