Phân loại mạng máy tính

Phân loại mạng máy tính
4.9 (98.4%) 162 votesDo hiện nay mạng máy tính được phát triển khắp nơi với những ứng dụng ngày càng đa dạng cho nên việc phân loại mạng máy tính là một việc rất phức tạp.
Người ta có thể phân các mạng máy tính theo khoảng cách địa lý ra làm hai loạiMạng diện rộng và Mạng cục bộ.
 Mạng cục bộ (Local Area Networks – LAN) là mạng được thiết lập để liên kết các máy tính trong một khu vực như trong một toà nhà, một khu nhà.
 Mạng diện rộng (Wide Area Networks – WAN) là mạng được thiết lập để liên kết các máy tính của hai hay nhiều khu vực khác nhau như giữa các thành phố hay các tỉnh.
Sự phân biệt trên chỉ có tính chất ước lệ, các phân loại trên càng trở nên khó xác định với việc phát triển của khoa học và kỹ thuật cũng như các phương tiện truyền dẫn. Tuy nhiên với sự phân loại trên phương diện địa lý đã đưa tới việc phân biệt trong nhiều đặc tính khác nhau của hai loại mạng trên, việc nghiên cứu các phân loại đó cho ta hiểu rõ hơn về các loại mạng.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Phân loại mạng máy tính