Người tham gia tố tụng dân sự

Rate this postNgười tham gia tố tụng là người tham gia vào việc giải quyết vụ việc dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác hoặc hỗ trợ Tòa án trong việc giải quyết vụ việc dân sự, bao gồm:

Một là đương sự. Đương sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức bao gồm nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự; người yêu cầu, người bị yêu cầu, người có liên quan trong vụ việc dân sự.
Nguyên đơn là người tham gia tố tụng khởi kiện vụ án dân sự hoặc được chủ thể khác có quyền khởi kiện đã khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.
Trường hợp (1) : Công ty X bán cho Công ty Y 5 tấn hàng trị giá 100 triệu đồng/1 tấn. Đến thời hạn thanh toán, Công ty Y chỉ mời thanh toán cho Công ty X 200 triệu đồng nên Công ty X đã khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu Công ty Y thanh toán số tiền còn nợ.
Trường hợp (2) : H kiện N để đòi lại một số vật nuôi và gia súc, biết vậy nên C đã viết đơn để yêu cầu Tòa án xác định vật nuôi, gia súc đó là của C chứ không phải của H hay của N.
Trường hợp (1) Công ty X là nguyên đơn, trường hợp (2) H là nguyên đơn.
Bị đơn là người bị cho rằng đã xâm hại hoặc tranh chấp đến quyền lợi của nguyên đơn nên đã bị nguyên đơn hoặc chủ thể có quyền khởi kiện đã khởi kiện tại Tòa án.
Trường hợp (3): Chị M sinh cháu K ngoài giá thú. Khi M lên 7 tuổi thì chị M bị bệnh nặng và qua đời, trước khi nhắm mắt chị đã trăng trối lại cha của cháu K là anh Q. Nhưng sau đó anh Q đã không chịu nhận K là con của mình. Trước tình hình như vậy, Hội liên hiệp phụ nữ đã yêu cầu Tòa án xác nhận anh Q là cha của cháu K. Trong trường hợp (3) anh Q là bị đơn dân sự.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là người tham gia vào vụ án dân sự đã phát sinh giữa nguyên đơn và bị đơn để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Trường hợp (4) : H kiện N để đòi lại một số vật nuôi và gia súc, biết vậy nên C đã viết đơn để yêu cầu Tòa án xác định vật nuôi, gia súc đó là của C chứ không phải của H hay của N. Trong trường hợp (4) C sẽ tham gia tố tụng dân sự với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Người yêu cầu trong việc dân sự là người tham gia tố tụng đưa ra yêu cầu tại Tòa án về giải quyết việc dân sự.
Trường hợp (5) : Ông B nhận S làm con nuôi khi S 15 tuổi. Sau 5 năm sống với ông B, S nhận thấy rằng ông B đã lợi dụng để bóc lột sức lao động của mình nên S đã yêu cầu Tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi của ông B đối với mình. Xác định S là người yêu cầu.
Người bị yêu cầu trong việc dân sự là người tham gia tố tụng để trả lời về các yêu cầu của việc dân sự. Như vậy, ông B là người bị yêu cầu trong ví dụ 4.
Đối với những người có liên quan trong vụ việc dân sự là người tham gia vào việc dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc trả lời về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ như :
Người đại diện của đương sự là người tham gia tố tụng thay mặt đương sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trước Tòa án. Trong tố tụng dân sự, người đại diện cho đương sự có thể là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện do Tòa án chỉ định.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người tham gia tố tụng có đủ các điều kiện do pháp luật quy định được đương sự yêu cầu tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.
Người làm chứng là người tham gia tố tụng để làm rõ các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự do biết được các tình tiết, sự kiện đó.
Người giám đinh là người tham gia tố tụng sử dụng kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để làm rõ các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự.
Người phiên dịch là người tham gia tố tụng dịch ngôn ngữ khác ra tiếng Việt và ngược lại.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Người tham gia tố tụng dân sự