Phỏng vấn là gì? Phân loại các phương pháp phỏng vấn?

Phỏng vấn là gì? Phân loại các phương pháp phỏng vấn?
3.7 (73.33%) 3 votesPhỏng vấn là gì?
Là một phương pháp thu thập thông tin xã hội học thông qua việc tác động tâm lý xã hội trực tiếp giữa người đi phỏng vấn và người được phỏng vấn trên cơ sở mục tiêu của đề tài nghiên cứu.

Nguồn thông tin trong phỏng vấn là tất cả các câu trả lời của người được phỏng vấn thể hiện quan điểm, ý thức, trình độ của trả lời và toàn bộ hành vi của họ.
Người đi phỏng vấn cần căn cứ vào hai nguồn thông tin này để xác định chính xác câu trả lời và sau đó tiến hành ghi chép. Khi có mâu thuẫn giữa trả lời và hành vi thì ta phải đưa ra câu hỏi phụ để xác minh độ chính xác của thông tin.

Phân loại phỏng vấn

– Phỏng vấn sâu
– Phỏng vấn theo bảng hỏi
– Phỏng vấn qua điện thoại
– Phỏng vấn nhóm

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Phỏng vấn là gì? Phân loại các phương pháp phỏng vấn?