khái niệm phân bố dân cư

Rate this post

Thuở xa xưa, con người sinh sống tập trung ở những vùng khí hậu ấm áp thuộc châu Phi, châu Âu. Tới giai đoạn trồng trọt, nhiều tập đoàn người đã bắt đầu định cư,
sau đó địa bàn cư trú dần dần lan sang khắp các lục địa khác và ngày nay, con người sinh sống gần khắp mọi nơi trên địa cầu và hình thành nên sự phân bố dân cư của thế giới hiện nay.
Phân bố dân cư là sự sắp xếp số dân một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ phù hợp với điều kiện sống cũng như các yêu cầu khác của xã hội. Lúc đầu, sự phân bố dân cư mang tính chất bản năng, tương tự như việc di trú của một số loài chim tìm nơi ấm áp khi mùa đông tới. Khi lực lượng sản xuất phát triển, sự phân bố dân cư có ý thức và có quy luật.
Ở nhiều nước, do quá trình phát triển công nghiệp ồ ạt và quá trình đô thị hóa, dân cư sống tập trung ở một số trung tâm công nghiệp và các thành phố lớn. Tại đây, nhân dân lao động thường phải sống chen chúc trong những khu chật hẹp, thiếu tiện nghi và môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Trong khi ấy, ở các vùng nông nghiệp dân cư ngày càng thưa thớt.
Ngược lại, một số nước đã chú trọng đến việc phân bố dân cư có kế hoạch. Số dân thành thị tăng lên nhanh chóng nhưng vẫn phù hợp với sự phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó, dân cư còn được phân bố lại ở các vùng thưa dân nhưng giàu tiềm năng, nhằm tạo điều kiện khai thác tốt mọi nguồn tài nguyên, tận dụng và điều hòa nguồn lao động giữa các vùng trong phạm vi cả nước.
Mật độ dân số (tự nhiên hay thô) được tính theo công thức sau:

Trong đó, P là số dân thường trú của lãnh thổ; Q là diện tích lãnh thổ (không kể các hồ nước lớn trong lục địa)

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem khái niệm phân bố dân cư