khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

Rate this postTài nguyên thiên nhiên (TNTN) là những giá trị hữu ích của môi trường tự nhiên có thể thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của con người bằng sự tham gia trực tiếp của chúng vào các quá trình kinh tế và đời sống nhân loại.
Tài nguyên có thể được phân loại theo nhiều cách:
 Tài nguyên thiên nhiên gắn liền với các yếu tố thiên nhiên. Tài nguyên con người gắn với các yếu tố con người và xã hội.
Căn cứ vào khả năng tái tạo mà tài nguyên được chia thành tài nguyên tái tạo được – cũng gọi là tài nguyên vĩnh viễn – là tài nguyên dựa vào nguồn năng lượng được cung cấp hầu như liên tục và vô tận từ vũ trụ vào trái đất. Hoặc dựa vào trật tự thiên nhiên, nguồn thông tin vật lý và sinh học đã hình thành và tiếp tục tồn tại, sinh sôi, nẩy nở và chỉ mất đi khi không còn nguồn năng lượng và thông tin đó nữa. Ví dụ: mặt trời, gió, nước, không khí …Tài nguyên không tái tạo được tức là tồn tại một cách có giới hạn, nghĩa là khi mất đi hoặc biến đổi không còn giữ lại được tính chất ban đầu sau khi đã sử dụng. Đó là tài nguyên do quá trình địa chất tạo nên như khoáng sản, dầu mỏ …, các thông tin di truyền cho đời sau …
Theo khả năng phục hồi, tồn tại thì tài nguyên có thể chia thành tài nguyên phục hồi được như rừng, động vật, đất phì nhiêu, sẽ cạn kiệt, không tái tạo được trong thời gian ngắn nhưng có thể thay thế, phục hồi sau một thời gian với điều kiện thích hợp như cây trồng, vật nuôi, nguồn nước ô nhiễm. Nếu để cạn kiệt quá mức hoặc bị nhiễm bẩn quá mức khiến sự sống bị tiêu diệt mà không có biện pháp xử lý thích hợp thì cũng khó phục hồi được, thậm chí không phục hồi được.
Tài nguyên vũ trụ như bức xạ mặt trời, năng lượng thủy triều .v.v… thực tế là không bị mất. Vì vậy việc bảo vệ mặt trời không phải là nhiệm vụ của bảo vệ thiên nhiên. Nhưng việc xâm nhập của năng lượng mặt trời lên trái đất phụ thuộc vào trạng thái khí quyển và mức độ ô nhiễm của nó, là những vấn đề mà con người có thể kiểm soát được.
Các loại tài nguyên khí hậu như nhiệt, độ ẩm của khí quyển, năng lượng gió …cũng không bị mất nhưng thành phần của khí quyển có thể bị thay đổi do sự ô nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau.
Trong sinh quyển, nguồn nước dự trữ cũng hầu như không đổi, nhưng trữ lượng và chất lượng của nước ngọt trong từng vùng khác nhau có thể bị thay đổi. Thực tế chỉ có nguồn nước đại dương là tài nguyên không bị mất. Nhưng chỗ này, chỗ khác cũng bị nhiễm bẩn dầu mỏ, phóng xạ, chất thải công nghiệp, hóa chất trừ sâu, hoặc do các hoạt động sống của con người.
Một số tài nguyên không phục hồi được như kim loại, thủy tinh …có thể tái chế để sử dụng lại, kéo dài thời gian sử dụng

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem khái niệm về tài nguyên thiên nhiên