Thủy quyển là gì (Hydrosphere)

Thủy quyển là gì (Hydrosphere)
1 (20%) 1 vote

Thủy quyển bao gồm mọi nguồn nước ở đại dương, biển, các sông, hồ, băng tuyết, nước dưới đất, hơi nước. Khối lượng thủy quyển ước chừng 1,38 1021kg=0,03% khối lượng trái đất.
Trong đó:
97% là nước mặn, có hàm lượng muối cao, không thích hợp cho sự sống của con người;
2% dưới dạng băng đá ở hai đầu cực;
1% được con người sử dụng (30% tưới tiêu; 50% dùng để sản xuất năng lượng; 12% cho sản xuất công nghiệp và 7% cho sinh hoạt).
Nước là một yếu tố không thể thiếu được của sự sống và được con người sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay nước mặt và nước ngầm đang bị nhiễm bẩn bởi các loại thuốc trừ sâu, phân bón có trong nước thải vùng sản xuất nông nghiệp, các loại chất thải sinh hoạt và công nghiệp. Các bệnh tật được mang theo nước thải sinh hoạt đã từng gây tử vong hàng triệu người.
Bảng 1. Thể tích các khí trong không khí và đại dương
Khí  Trong không khí Trong đại dương
Nitơ (N2) 78,08% 48%
Oxy (O2) 20,95% 36%
Dioxid Cacbon (CO2) 0,035% 15%

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Thủy quyển là gì (Hydrosphere)