Khái niệm và Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Rate this post8.1.1 Khái niệm tranh chấp trong kinh doanh 
Tranh chấp kinh tế là những bất đồng giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình.
Nó là những tranh chấp nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
   8.1.2- Yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 
1- Nhanh chóng và dứt khoát hạn chế tối đa sự gián đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh.
2- Đảm bảo dân chủ trong quá trình giải quyết tranh chấp
3- Bảo vệ uy tín của các bên trên thương trường
4- Đảm bảo các yếu tố bí mật trong kinh doanh
5- Đạt hiệu quả thi hành cao nhằm bảo vệ một cách có hiệu quả lợi ích hợp pháp của các bên.
8.1.3- Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 
1-Thương lượng:
Là hình thức giải quyết tranh chấp thường không cần đến vai trò tác động của bên thứ 3.
Đặc điểm cơ bản của hình thức giải quyết tranh chấp này là các bên cùng nhau bàn bạc, thoả thuận để tự giải quyết các bất đồng.
2-Hoà giải :
Là hình thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ 3 đóng vai trò làm trung gian để hỗ trợ hoặc thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm chấm dứt xung đột hoặc bất hoà. Cũng như thương lượng hoà giải là giải pháp tự nguyện tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của các bên tham gia tranh chấp.
3- Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài:
Là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của trọng tài với tư cách là bên thứ 3 độc lập nhằm chấm dứt xumg đột bằng việc đưa ra một phán quyết buộc các bên tham gia tranh chấp phải thực hiện
4- Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà án :
Là hình thức giải quyết tranh chấp do cơ quan toà án của nhà nước thực hiện.
Thông thường thì hình thức giải quyết tranh chấp thông qua toà án được tiến hành khi mà việc áp dụng biện pháp thương lượng hoặc hoà giải không có hiệu quả và các bên tranh chấp cũng không thoả thuận đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Khái niệm và Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh