Tổng quan lịch sử năng lượng

Rate this post

Nhu cầu sử dụng năng lượng của con người gia tăng nhanh chóng cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội. Con người nguyên thủy cách đây hằng triệu năm, hàng ngày chỉ sử dụng khoảng 2000Kcal dưới dạng thức ăn nguyên khai. Sau khi phát minh ra lửa, con người sử dụng khoảng 10.000Kcal/người/ngày, sang thế kỷ XV tăng lên tới 26.000 Kcal/người/ngày và đến giữa thế kỷ XX là 70.000Kcal/người/ngày. Hiện nay khoảng 200.000Kcal/người/ngày. Thông thường, mức gia tăng tiêu thụ năng lượng thường có giá trị gấp hai lần mức gia tăng thu nhập GDP.

Khai thác và tiêu thụ năng lượng là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm MT

và các biến đổi khí hậu toàn cầu.Căn cứ vào mức tiêu thụ năng lượng trên đầu người tính ra gigajun (109 jun), được chia ra như sau:

– Lớn hơn 160 gigajun: mức tiêu thụ năng lượng cao, gồm Mỹ, Canada, Đức, Hà Lan, Côet, Ôxtrâylia, Nga, Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

– Từ 80 đến 159 gigajun: mức tiêu thụ trung bình, gồm Đan Mạch, Anh, Thụy Sĩ, Áo, Singapore, Thụy Điển, Nhật, Nam Tư, Tây Ban Nha,…

– Từ 40 đến 79 gigajun: mức trung bình thấp, gồm Trung Quốc, Braxin, Ai Cập, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Pêru,…

Phát triển kinh tế – xã hội đoi hỏi năng lượng. Năng lượng nhất là điện năng, tương quan chặt chẽ với GDP.Vì vậy trong hoạch định phát triển năng lượng, người ta thường xem xét hai tỷ số, cụ thể là hệ số đàn hồi, dW/d(GDP), và hiệu suất sử dụng năng lượng hay cường độ năng lượng – GDP/W, W là năng lượng hoặc điện năng. Chính hai tỷ số này, chứ không phải từng tiêu chí GDP và W riêng rẻ, mới nói lên trình độ phát triển của một quốc gia. Tiêu thụ nhiều năng lượng, mà làm ra ít của cải, hao phí nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường là đặc trưng rõ rệt nhất của tình trạng kém phát triển. Tăng trưởng kinh tế vì thế sẽ không vững bền.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Tổng quan lịch sử năng lượng