Trình bày mô hình OSI và chức năng mỗi tầng. So sánh với mô hình DoD

Trình bày mô hình OSI và chức năng mỗi tầng. So sánh với mô hình DoD
2.3 (46.49%) 37 votes

Chức năng mỗi tầng

Tầng 1 : Tầng vật lý ( Physical Layer) :

   Điều khiển việc truyền tải thật sự các bit trên đường truyền vật lý. Nó định nghĩa các tín hiệu điện, trạng thái đường truyền, phương pháp mã hóa dữ liệu, các loại đầu nối được sử dụng.

Tầng 2: Tầng liên kết dữ liệu (Data-Link Layer)

Đảm bảo truyền tải các khung dữ liệu (frame) giữa hai máy tính có đường truyền vật lý nối trực tiếp với nhau. Nó cài đặt cơ chế phát hiện và xử lý lỗi dữ liệu nhận

Tầng 3: Tầng mạng (Network Layer)

Đảm bảo các gói tin dữ liệu (Packet) có thể truyền từ máy tính này đến máy tính kia cho dù không có đường truyền vật lý trực tiếp giữa chúng. Nó nhận nhiệm vụ tìm đường đi cho dữ liệu đến các đích khác nhau trong mạng.

Tầng 4: Tầng vận chuyển (Transport Layer)

Đảm bảo truyền tải dữ liệu giữa các quá trình. Dữ liệu gởi đi được đảm bảo không có lỗi, theo đúng trình tự, không bị mất mát, trùng lắp. Đối với các gói tin có kích thước lớn, tầng này sẽ phân chia chúng thành các phần nhỏ trước khi gởi đi, cũng như tập hợp lại chúng khi nhận được.

Tầng 5: Tầng giao dịch (Session Layer)

Cho phép các ứng dụng thiết lập, sử dụng và xóa các kênh giao tiếp giữa chúng (được gọi là giao dịch). Nó cung cấp cơ chế cho việc nhận biết tên và các chức năng về bảo mật thông tin khi truyền qua mạng.

Tầng 6: Tầng trình bày (Presentation Layer)

Đảm bảo các máy tính có kiểu định dạng dữ liệu khác nhau vẫn có thể trao đổi thông tin cho nhau. Thông thường các mày tính sẽ thống nhất với nhau về một kiểu định dạng dữ liệu trung gian để trao đổi thông tin giữa các máy tính. Một dữ liệu cần gởi đi sẽ được tầng trình bày chuyển sang định dạng trung gian trước khi nó được truyền lên mạng. Ngược lại, khi nhận dữ liệu từ mạng, tầng trình bày sẽ chuyển dữ liệu sang định dạng riêng của nó.

Tầng 7: Tầng ứng dụng (Application Layer)

Cung cấp các ứng dụng truy xuất đến các dịch vụ mạng. Nó bao gồm các ứng dụng của người dùng, ví dụ như các Web Browser, các Mail User Agent hay các chương trình làm server cung cấp các dịch vụ mạng như các Web Server, các FTP Server, các Mail server

Mô hình DoD bao gồm 4 lớp:

– Lớp dưới cùng là lớp truy cập mạng đại diện cho các bộ phận kết nối vật lý, giao thức kết nối, giao thức truy cập mạng

– Lớp IP cung cấp một địa chỉ logic cho giao diện mạng vật lý với giao thức IP

– Lớp TCP thực hiện kết nối giữa 2 máy chủ trên 1 mạng với giao thức TCP

– Lớp Tiến trình/ứng dụng đại diện cho giao diện người sử dụng trên chồng giao thức TCP/IP

Nếu so sánh mô hình OSI với DoD ta thấy chúng tương đồng nhau như hình

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Trình bày mô hình OSI và chức năng mỗi tầng. So sánh với mô hình DoD