6. Tình trạng tắc ngẽn trong mạng là gì. Nêu 1 vài guyên nhân thường gây ra hiện tượng tắc ngẽn trên mạng và biện pháp khắc phục

6. Tình trạng tắc ngẽn trong mạng là gì. Nêu 1 vài guyên nhân thường gây ra hiện tượng tắc ngẽn trên mạng và biện pháp khắc phục
5 (100%) 1 vote

Khi có quá nhiều gói tin trong mạng hay 1 phần của mạng làm cho hiệu suất của mạng giảm đi vì các nút mạng không còn đủ khả năng lưu trữ, xử lý, gửi đi và chúng bắt đầu bị mất các gói tin. Hiện tượng này gọi là sự tắc ngẽn trong mạng

Yếu tố gây ra tắc nghẽn:

– Đường truyền băng thông thấp

– Các gói tin đến một nút tại nhiều ngõ vào và đều cần một ngõ ra

– Các bộ xử lý chậm

Các biện pháp chống tắc ngẽn

Mặc dù sinh ra cơ chế kiểm soát luồng dữ liệu nhằm tránh tình trạng ùn tắc trên mạng nhưng trong thực tế thì nó vẫn cứ xảy ra và người ta phải dự kiến các giải pháp thích hợp. Nhiệm vụ giải quyết ùn tắc này thường dành cho tầng Mạng. Có thể dùng một số biện pháp sau đây:

– Dành sẵn các bộ đệm chỉ để dùng khi xẩy ra ùn tắc. Phương pháp này đã được dùng trong mạng ARPANET nhưng hiệu quả không cao vì bản thân bộ nhớ đệm rồi cũng nhanh chóng ùn tắc.

– Gắn cho các gói tin một thời gian “sống” xác định trước, nếu quá thời gian đó thì chúng bị hủy. Tuy nhiên giải pháp này khá nguy hiểm vì có thể hủy bỏ các gói tin ngay khi chúng vừa đạt đích. Nhưng dẫu sao thì nó cung có ích trong việc ngăn chặn hiện tượng ùn tắc nên người ta cũng thường hay dùng. Đơn giản hơn, ta có thể loại bỏ các gói tin muốn đi qua một liên kết đã quá tải. Giao thức tầng Giao Vận sẽ chịu trách nhiệm truyền lại các gói tin bị loại bỏ đó.

– Trong các mạng dùng mạch ảo như là mạng X25, sự ùn tắc có thể do mở ra quá nhiều VC qua một nút. Cần phải đóng bớt một số để tránh ùn tắc. Tầng mạng chịu trách nhiệm mở lại các VC đó thì không còn nguy cơ ùn tắc nữa.

Ngoài ra còn có các biện pháp sau:

– Bố trí khả năng vận chuyển, lưu trữ, xử lý của mạng dư so với yêu cầu.

– Hủy bỏ các gói tin bị tắc nghẽn quá thời hạn.

– Hạn chế số gói tin vào mạng nhờ cơ chế của sổ.

– Chặng đường vào khi của các gói tin khi mạng quá tải.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem 6. Tình trạng tắc ngẽn trong mạng là gì. Nêu 1 vài guyên nhân thường gây ra hiện tượng tắc ngẽn trên mạng và biện pháp khắc phục