Các hệ cơ sở dữ liệu tập trung

Rate this post

Với một hệ cơ sở dữ liệu tập trung, tập tất cả các dữ liệu được định vị tại một trạm đơn lẻ. Những người sử dụng tại các trạm từ xa nói chung có thể truy nhập cơ sở dữ liệu thông qua các công cụ truyền thông dữ liệu.
a. Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân

Các hệ cơ sở dữ liệu cá nhân thường một người sử dụng đơn lẻ mà họ vừa thiết kế và tạo lập cơ sở dữ liệu, vừa cập nhật cơ sở dữ liệu và bảo trì cơ sở dữ liệu. Nói cách khác, họ là vừa người quản trị cơ sở dữ liệu đồng thời là người viết chương trình, đồng thời cũng là người sử dụng cuối của hệ.
b. Hệ cơ sở dữ liệu sở dữ liệu trung tâm
Trong các tổ chức lớn, dữ liệu mà hầu hết các ứng dụng có thể truy nhập được lưu trữ trên một máy tính trung tâm. Trong nhiều hệ thống, những người sử dụng từ xa có thể truy nhập cơ sở dữ liệu này thông qua các thiết bị đầu cuối và các móc nối truyền dữ liệu. Tuỳ thuộc vào qui mô tổ chức, máy tính trung tâm này thường là một dàn hay một máy vi tính. Các hệ cơ sở dữ liệu trung tâm thường lưu trữ các cơ sở dữ liệu tích hợp rất lớn và được nhiều người sử dụng truy nhập. Các ứng dụng điển hình như hệ thống bán vé máy bay, hệ thống tàu hoả…
c. Hệ cơ sở dữ liệu khách/chủ

Một kiến trúc khách/chủ được thiết kế với sự phân tải công việc trên một mạng máy tính trong đó các máy khách có thể chia sẽ các dịch vụ của một máy chủ đơn lẻ. Một máy chủ là một ứng dụng phần mềm cung cấp các dịch vụ quản lý tệp hay cơ sở dữ liệu, quản lý truyền thông….đối với các máy khách đang yêu cầu. Một máy khách là một ứng dụng phần mềm yêu cầu các dịch vụ từ một hay nhiều máy chủ. Thông thường, ứng dụng máy chủ (máy chủ cơ sở dữ liệu ) được định vị trên một máy tính riêng trong mạng cục bộ.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Các hệ cơ sở dữ liệu tập trung