các giải pháp về năng lượng của loài người

các giải pháp về năng lượng của loài người
5 (100%) 1 vote
  1. Chiến lược năng lượng thế giới

Hàng năm cả thế giới tiêu thụ nguồn nhiên liệu tương đương 8 tỷ tấn dầu quy đổi(

Theo báo cáo của LHQ), trong đó có 90% có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch như: dầu, than đá, khí đốt tự nhiên. Khối lượng lớn nhiên liệu này bị đốt cháy sẽ thải vào môi trường 37.051.670 tấn CO2.

Tham khảo: tienreview.com

Chiến lược và chính sách năng lượng thế giới đề ra một số hành động ưu tiên sau:

– Soạn thảo những chiến lược quốc gia về năng lượng cho thời gian 30 năm tới.

– Hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch, sự lãng phí trong phân phối năng

lượng và ô nhiễm môi trường trong sản xuất năng lượng thương mại.

– Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được và năng lượng khôgn hóa thạch.

– Sử dụng năng lượng có hiệu quả cao hơn nữa.

– Phát động các chiến dịch truyền thông để tiết kiệm hơn nữa.

Trong bối cảnh môi trường thế giới đang bị biến động mạnh bởi sự gia tăng hiệu

ứng nhà kính và biến đổi khí hậu toàn cầu, thì việc giảm bớt sự phát thải khí nhà kính đang là vấn đề cần được ưu tiên của các tổ chức quốc tế và các quốc gia thành viên. Mơ thấy nammothay.info

  1. Chiến lược năng lượng ở ViệtNam

Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng một chiến lược và chính sách năng lượng có xem xét đến chiến lược phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường quốc gia. Có thể phác thảo một khung chiến lược năng lượng ViệtNam, gồm các điểm sau:

–         Chiến lược về nguồn năng lượng;

–         Chiến lược tiết kiệm tiêu dùng năng lượng;

–         Chiến lược ưu tiên phát triển và sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo quy mô nhỏ và vừa.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem các giải pháp về năng lượng của loài người