Các nguồn năng lượng trên thế giới

Rate this post

Các nguồn năng lượng trên Trái đất được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau:

– Theo khả năng tái tạo: năng lượng tái tạo và không tái tạo,

– Theo khả năng gây ô nhiễm: năng lượng sạch, năng lượng gây ô nhiễm,

– Theo khả năng trao đổi và buôn bán: năng lượng thương mại và phi thương mại,

– Theo bản chất năng lượng: năng lượng bức xạ mặt trời, năng lượng hóa thạch, năng lượng thủy triều, gió, thủy điện, phóng xạ, năng lượng sinh khối.

Tuy nhiên, để tiện lợi trong nghiên cứu cũng như sử dụng, có thể phân chia các nguồn năng lượng trên Trái đất thành một số dạng cơ bản sau:

– Các dạng tài nguyên năng lượng tái tạo và vĩnh cửu;

– Các dạng năng lượng không tái tạo và vĩnh cửu;

 

– Các dạng tài nguyên không tái tạo và có giới hạn.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Các nguồn năng lượng trên thế giới