Các nhân tố ảnh hưởng tới mức sinh

Rate this post

Tình hình hôn nhân: Tuổi kết hôn là nhân tố quan trọng hàng đầu. Trước đây, tuổi kết hôn thường rất trẻ (dưới 14 tuổi). Ngày 07/11/1962, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua quy định về việc kết hôn.
Theo đó tuổi được kết hôn tối thiểu là không dưới 15. Ở Việt Nam, lứa tuổi được kết hôn là nam từ 20 và nữ từ 18.
Nhân tố tâm lý xã hội
Các điều kiện chính trị xã hội (chiến tranh thế giới làm vợ xa chồng, điều kiện khắc nghiệt cũng làm giảm tỉ suất sinh).
Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có một quan niệm riêng về hôn nhân và gia đình. Ở nhiều nước, quan niệm “con đàn cháu đống”, “trời sinh voi trời sinh cỏ” … còn rất phổ biến.
Trong xã hội nông nghiệp, con cái là nguồn lao động, là chỗ dựa về tinh thần và vật chất cho bố mẹ về già. Vì vậy, mức sinh rất cao.
Điều kiện sống: mức sống và sức khỏe ảnh hưởng rất lớn tới khả năng sinh của từng cá nhân và cộng đồng. Tình trạng bệnh tật nói chung ảnh hưởng không chỉ tới việc sinh mà cả thể trạng của đứa trẻ sinh ra. Mức sống và sức khỏe còn tác động tới ý thức, dân trí, điều kiện nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và sức khỏe bà mẹ sau khi sinh.
Trình độ dân trí

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Các nhân tố ảnh hưởng tới mức sinh