Khái niệm tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế, tiền lương tối thiểu và mối quan hệ giữa tiền lương danh nghĩa

Rate this post

Tiền lương danh nghĩa: là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Số tiền này nhiều hay ítphụ thuộc trực tiếp vào năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm làm việc trong quá trình làm việc.

Tiền lương thực tế: là số lượng hàng hóa tiêu dùng và các loại dịch vụ cần thiết mà người lao động hưởng lương có thể mua được bằng tiền lương danh nghĩa của họ.
Vậy tiền lương thực tế không những phụ thuộc vào tiền lương danh nghĩa mà còn phụ thuộc vào giá cả của các loại hàng hóa tiêu dùng và các loại dịch vụ cần thiết mà họ muốn mua.
Mối quan hệ giữa tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế được thể hiện qua công thức:
Đây là mối quan hệ phức tạp do sự thay đổi của tiền lương danh nghĩa và giá cả còn phụ thuộc vào những yếu tố khác.
Trong xã hội tiền lương thực tế là mục tiêu trực tiếp của người lao động được hưởng lương.
Ý nghĩa nghiên cứu mối quan hệ trên: nếu ta nắm được mối quan hệ trên sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh được chính sách tiền lương hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
Xác định mối quan hệ đúng đắn giữa 2 loại này thì sẽ giúp ta điều chỉnh được tiền lương danh nghĩa cho phù hợp với sự tăng giá của giá cả và các dịch vụ và sự trượt giá của đồng tiền.
Thường thì người lao động chỉ quan tâm tới tiền lương thực tế do đó mà nhà nước có các chính sách thích hợp để chi trả tiền lương phù hợp với sức lao động của người lao động và phù hợp với yêu cầu giá cả của thị trường.
Nghiên cứu mối quan hệ này cũng cho thấy được tiền lương thực tế của người lao động cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào giá cả và các dịch vụ.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Khái niệm tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế, tiền lương tối thiểu và mối quan hệ giữa tiền lương danh nghĩa