Môi trường nhân tạo là gì ?

Môi trường nhân tạo là gì ?
4 (80%) 12 votes

Môi trường nhân tạo: gồm các yếu tố nhân tạo có tính chất vật lý, thành phần hoá học, sinh học, tính xã hội .v.v… do con người tạo dựng và chịu sự chi phối của con người.

Các bài viết tham khảo:

  • Môi trường tự nhiên là gì ?
  • Môi trường xã hội là gì ?
  • Các thành phần của môi trường
Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Môi trường nhân tạo là gì ?