Môi trường xã hội là gì ?

Môi trường xã hội là gì ?
5 (100%) 1 vote

Môi trường xã hội: gồm mối quan hệ giữa con người với con người (con người ở đây với tư cách là cá thể, cá nhân và nhân cách nghĩa là quan hệ giữa con người với con người, con người với cộng đồng, cộng đồng với cộng đồng.

Các bài viết tham khảo:
Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Môi trường xã hội là gì ?