Năng lượng là gì ?

Rate this post

Năng lượng là một dạng vật chất, xuất phát từ hai nguồn chủ yếu là năng lượng Mặt trời và năng lượng lòng đất.

+ Năng lượng Mặt Trời : Bức xạ Mặt trời, năng lượng sinh học dưới dạng sinh khối động thực vật, năng lượng chuyển động của khí quyển và thuỷ quyển, năng lượng hoá thạch.

+ Năng lượng lòng đất: nguồn nước nóng, núi lửa và năng lượng phóng xạ của các mỏ U,Th, Po.

Nhu cầu năng lượng của con người gia tăng nhanh chóng trong quá trình phát triển:

– 100.000 năm trước công nguyên : mức tiêu thụ khoảng 4.000- 5.000 Kcal/ người/ năm;

– Thế kỷ 15: 26.000 Kcal/người/năm;

– Giữa thế kỷ 19: 70.000 Kcal/người/năm;

– Hiện nay: 200.000 Kcal/người/năm;

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Năng lượng là gì ?