người tiến hành tố tụng dân sự

Rate this post

Người tiến hành tố tụng dân sự là người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, bao gồm:

Chánh án Tòa án là người được bầu hoặc được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, là thủ trưởng của cơ quan Tòa án, Chánh án có nhiệm vụ và quyền hạn trong một số hoạt động tố tụng dân sự để đảm bảo cho việc giải quyết các vụ việc dân sự nhanh chóng, kịp thời và đúng pháp luật.
Thẩm phán là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử, giải quyết những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án.
Hội thẩm nhân dân là người do cơ quan quyền lực bầu ra và đại diện cho nhân dân thực hiện chức năng xét xử trong tố tụng dân sự.
Thư ký Tòa án là cán bộ của Tòa án tham gia phiên toà phiên toà xét xử và làm những việc cần thiết khác, ví dụ như phổ biến nội quy phiên toà, kiểm tra và báo cáo với Hội đồng xét xử danh sách những người được triệu tập đến phiên toà đã có mặt, ghi chép diễn biến phiên toà,…
Viện trưởng Viện kiểm sát là người được bầu hoặc được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, là thủ trưởng, là người lãnh đạo của cơ quan Viện kiểm sát; có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết và thi hành án dân sự của Viện kiểm sát.
Kiểm sát viên: là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem người tiến hành tố tụng dân sự