Home / tructien (page 10)

tructien

khái niệm, quyền kế thừa theo di chúc

* Khái niệm di chúc và quyền của người lập di chúc: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có các quyền sau đây: Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế. Ví dụ: trong di chúc của ông A để lại cho con trai là C được hưởng ½ di sản, truất quyền thừa …

Đọc Thêm »

Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự

a, Thủ tục giải quyết vụ án dân sự Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự: Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự là giai đoạn đầu tiên của tố tụng dân sự, thông qua việc khởi kiện và thụ lý phát sinh vụ án dân sự tại Tòa án. Quyền khởi kiện vụ án dân sự thuộc về cá nhân, tổ chức có quyền lợi bị xâm hại hoặc tranh chấp. Ngoài ra, theo quy định …

Đọc Thêm »

Khái niệm, Cơ cấu, Tiểu và phản văn hoá, Tính xã hội của văn hoá?

11.1. Khái niệm văn hoá – Trong tiếng Việt thuật ngữ “văn hoá” cũng có nhiều nghĩa, có lúc nó dùng để chỉ những phong cách ứng xử giữa các cá nhân mà phù hợp với các chuẩn mực, giá trị của các xã hội. Trong trường hợp khác nó chỉ những người có học thức. Lúc này khái niệm văn hoá được hiểu như là trình độ học vấn. Thuật ngữ văn hoá còn được dung để chỉ các …

Đọc Thêm »

Đối tượng nghiên cứu, Lịch sử hình thành và phát triển của xã hội nông thôn? Đặc điểm cơ bản của xã hội nông thôn

20.1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học nông thôn 20.1.1. Khái niệm chung về xã hội nông thôn và sự phát triển của xã hội nông thôn * Khái niệm chung về xã hội nông thôn: – Nông thôn là một kiểu cộng đồng lãnh thổ – xã hội nhất định có tính cách lịch sử hình thành trong quá trình phân công lao động xã hội. Nông thôn có đặc điểm là dân số không đông, mật …

Đọc Thêm »

Trật tự xã hội, lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội

16.1. Trật tự xã hội: là một khái niệm biểu hiện tính tổ chức của đời sống xã hội, tính ngăn nắp của các hành động hay hệ thống xã hội. Khái niệm này bao hàm những khía cạnh khác nhau: – Ý tưởng về tính chủ định của hành vi xã hội của cá thể, về sự tồn tại của mối quan hệ qua lại, về sự đồng tình, sự bổ sung và tính có sẵn trong các hành động của …

Đọc Thêm »

người tiến hành tố tụng dân sự

Người tiến hành tố tụng dân sự là người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, bao gồm: Chánh án Tòa án là người được bầu hoặc được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, là thủ trưởng của cơ quan Tòa án, Chánh án có nhiệm vụ và quyền hạn trong một số hoạt …

Đọc Thêm »

Đối tượng, nhiệm vụ xã hội học đô thị?

19.1. Đối tượng và nhiệm vụ của xã hội học đô thị 19.1.1. Khái niệm đô thị (thành thị) Có nhiều cách định nghĩa, ở đây xin nêu 2 cách: 1) Đô thị là một kiến tạo lãnh thổ – xã hội, một hình thức cư trú mang tính toàn vẹn lịch sử của con người đặc trưng bởi các chỉ báo sau: – Số lượng dân cư tập trung trên một lãnh thổ hạn chế (mật độ cao) – …

Đọc Thêm »

Bất bình đẳng xã hội và phân tầng xã hội

17.1. Bất bình đẳng xã hội? 17.1.1. Khái niệm: Bất bình đẳng là khái niệm chỉ sự không ngang bằng nhau của các thành viên trong xã hội về địa vị xã hội, về việc thoả mãn các giá trị vật chất, tinh thần của họ. 17.1.2. Nguồn gốc của bất bình đẳng xã hội – BBĐ chỉ xảy ra khi có một nhóm người này có khả năng kiểm soát và chi phối một số nhóm người khác. Sự …

Đọc Thêm »

Thiết chế xã hội là nhân tố cần thiết để ổn định xã hội

– Khái niệm thiết chế xã hội: Có nhiều cách định nghĩa về thiết chế xã hội. Ở đây xin nêu 2 cách định nghĩa: + Thiết chế xã hội là một hệ thống xã hội phức tạp của các chuẩn mực và các vai trò xã hội, gắn bó qua lại với nhau, được tạo ra và hoạt động để thoã mãn những nhu cầu và thực hiện các chức năng xã hội quan trọng. + Hay thiết chế xã …

Đọc Thêm »

Các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam

a, Doanh nghiệp nhà nước  Điều 1 Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 quy định: Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Đặc điểm của doanh nghiệp Nhà nước: Đặc điểm thứ nhất, doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức …

Đọc Thêm »