Home / tructien (page 21)

tructien

câu 10: Độ tin cậy của phần mềm? Một số cách đo độ tin cậy của phần

*, Độ tin cậy của phần mềm: – Độ tin cậy của phần mềm là độ đo về mức độ tốt của các dịch vụ mà hệ thống cung cấp. – Độ tin cậy của phần mềm là một đặc trưng của hệ thống, là hệ số tỉ lệ nghịch đối với số thất bị của phần mềm. – Để đo độ tin cậy của phần mềm ta tiến hành các cách sau. *,Một số cách đo độ tin cậy …

Đọc Thêm »

câu 5: Mô hình phát triển dựa trên thành phần

Xuất phát từ quan điểm: “Buy do not build”, tư tưởng của phát triển dựa trên thành phần là lắp ráp hệ thống từ những thành phần đã có. Do vậy, kiến trúc phần mềm của hệ thống dựa vào kiến trúc phần mềm của các thành phần phần mềm tiêu chuẩn nên hệ thống đạt chất lượng cao hơn. Phương pháp phát triển dựa trên thành phần gần tương tự như phương pháp phát triển hướng đối tượng. Hoạt …

Đọc Thêm »

2. Vai trò và chức năng tầng vật lý. Khái niệm DTE và DCE

. Vai trò và chức năng tầng vật lý. Khái niệm DTE và DCE –  Tầng vật lý cung cấp các phương tiện điện, cơ, chức năng thủ tục để kích hoạt, duy trì và huỷ bỏ kiểu Vật lý giữa các hệ thống Phương tiện điện liên quan đến sự biễu diễn các bit (mức thể hiện) và tốc độ truyền các bit, đặc tính cơ liên quan đến các tính chất Vật lý của giao diện với một đường …

Đọc Thêm »

Câu 11: Cách vẽ các DFD

Cách vẽ các DFD Trả lời: . Mức 0: còn gọi là mức bối cảnh, chỉ gồm một DFD, trong đó chỉ có một chức năng duy nhất (chức năng tổng quát của hệ thống) trao đổi các luồng thông tin với các đối tác. Tên của trang mức 0 là tên của hệ thống. . Mức 1: còn gọi là mức đỉnh, cũng chỉ gồm một DFD, và các mức 2,3,4,… mỗi mức gồm nhiều DFD được thành lập …

Đọc Thêm »

Câu 10: Mục đích, ý nghĩa của các biểu đồ ngữ cảnh, BFD,DFD

Mục đích, ý nghĩa của các biểu đồ ngữ cảnh, BFD,DFD Trả lời: • Sơ đồ ngữ cảnh: là sơ đồ hình học được xây dựng theo điểm công tác nào đó dùng để làm rõ mối quan hệ thông tin giữa các điểm công tác của hệ thống. Điểm trung tâm là điểm đang xét, các điểm công tác khác có liên hệ thông tin với điểm trung tâm sẽ được mô tả bằng mũi tên và ghi chú …

Đọc Thêm »

Theo phương pháp phân tích thiết kế MERISE các mức bất biến của 1 HTTT là gì ?

Câu 5: Theo phương pháp phân tích thiết kế MERISE các mức bất biến của 1 HTTT là gì ? Trả lời Mô tả hệ thống bao gồm dữ liệu và xử lý được biểu diễn ở ba mức: – Mức quan niệm (Concept): xác định các thành phần của dữ liệu và xử lý . – Mức tổ chức (Oganization): chi tiết hóa những quan hệ giữa chúng. – Mức tác nghiệp (Physic): các thành phần được thể hiện …

Đọc Thêm »

Câu 3: Các giai đoạn xây dựng một hệ thống thông tin

Câu 3: Các giai đoạn xây dựng một hệ thống thông tin Trả lời: a. Giai đoạn lập kế hoạch (khảo sát hệ thống) – Xác định các công việc cần thiết trước khi có thể tiến hành nghiên cứu các lĩnh vực, bộ phận, hệ thống con, các tổ chức có liên quan đến HTTT cần xây dựng – Làm rõ được ý muốn của đầu tư là xây dựng một HTTT mới hay nâng cấp một HTTT cũ …

Đọc Thêm »

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng

Hiện nay, có một số lớn các đề nghị và một số cài đặt của các mô hình dữ liệu có khả năng nắm bắt bản chất của các ngôn ngữ truy vấn hướng đối tượng. Các mô hình này được lấy các tên gọi khác nhau như mô hình dữ liệu ngữ nghĩa, mô hình dữ liệu chức năng. Đặc điểm chung của các mô hình này là chúng hỗ trợ: w Định danh đối tượng. w Các đối …

Đọc Thêm »

Mô hình thực thể liên kết (Mô hình ER)

Mô hình thực thể liên kết dựa trên cơ sở nhận thức của thế giới thực bao gồm tập các đối tượng cơ sở được gọi là các thực thể và một tập các liên kết giữa các đối tượng này. Mô hình dữ liệu ER là một trong các mô hình dữ liệu ngữ nghĩa. Khía cạnh ngữ nghĩa của mô hình ở chổ cố gắng biểu diễn các ngữ nghĩa của dữ liệu trong thế giới thực. 2.1.1. …

Đọc Thêm »

Các hệ cơ sở dữ liệu tập trung

Với một hệ cơ sở dữ liệu tập trung, tập tất cả các dữ liệu được định vị tại một trạm đơn lẻ. Những người sử dụng tại các trạm từ xa nói chung có thể truy nhập cơ sở dữ liệu thông qua các công cụ truyền thông dữ liệu. a. Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân Các hệ cơ sở dữ liệu cá nhân thường một người sử dụng đơn lẻ mà họ vừa thiết kế và …

Đọc Thêm »