Home / tructien (page 23)

tructien

Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác tháng 5 14, 2012

Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác 1. Giai đoạn Mác-Ăngghen a) Quá trình chuyển biến tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen từ chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cộng sản. – Bước đầu hoạt động chính trị – xã hội và khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen. – Một số tác phẩm chủ yếu: * Sự khác …

Đọc Thêm »

Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng

Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng Quan điểm duy tâm không giải quyết đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng, vì họ không thừa nhận hoặc không hiểu đúng sự tồn tại khách quan của bản chất và hiện tượng. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan cho rằng, bản chất không tồn tại thật sự, bản chất chỉ là tên gọi trống rỗng do con người bịa đặt ra, …

Đọc Thêm »

khái niệm tất nhiên và ngẫu nhiên của triết học

khái niệm tất nhiên và ngẫu nhiên – Tất nhiên (tất yếu) là cái do những nguyên nhân cơ bản bên trong của kết cấu vật chất quyết định và trong điều kiện nhất định nó phải xảy ra như thế chứ không thể khác được. – Ngẫu nhiên là cái không do mối liên hệ bản chất, bên trong kết cấu vật chất, bên trong sự vật quyết định mà do các nhân tố bên ngoài, do sự ngẫu hợp nhiều …

Đọc Thêm »

Bản chất của ý thức – ban chat cua y thuc

Bản chất của ý thức – Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con ngư­ời, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Tuy nhiên, không phải cứ thế giới khách quan tác động vào bộ óc người là tự nhiên trở thành ý thức. Ngược lại, ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo về thế giới, do nhu cầu của việc con ngư­ời cải biến giới tự nhiên quyết …

Đọc Thêm »

Vận động là gì? – van dong la gi ?

Vật chất và vận động.   a. Vận động là gì?  Ăngghen viết:“Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất, tức đ­ược hiểu là một phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất, thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến t­ư duy”. Theo quan điểm của triết học macxit, vận động hiểu …

Đọc Thêm »

Định nghĩa phạm trù vật chất

Định nghĩa phạm trù vật chất Vật chất với tính cách là một phạm trù triết học ra đời trong triết học Hy Lạp cổ đại. Ngay từ đầu, xung quanh phạm trù này đã diễn ra cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Như­ng phạm trù vật chất đư­ợc hiểu rất khác nhau, phụ thuộc vào sự phát triển của hoạt động nhận thức và thực tiễn trong từng thời kỳ …

Đọc Thêm »

tư tưởng hồ chí minh về giải phóng dân tộc

1. CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo con đường CM vô sản: Trước những thất bại và bế tắc của các phong trào chống Pháp, Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước, Người nghiên cứu 3 cuộc CM điển hình: CM Mỹ 1776, CM tư sản Pháp 1789 và CM tháng 10 Nga, Người rút ra kết luận:   CM Pháp cũng như CM Mỹ đều là CM tư sản, CM không đến nơi, tiếng là …

Đọc Thêm »

sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam – su ra doi cua dang cong san viet nam

Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng cộng sản Việt Nam 1.Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược …

Đọc Thêm »

Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của ngành nhân học

Nhân học là thuật ngữ được sử dụng để chỉ nhiều loại nghiên cứu khác nhau để cập tới nhiều chủ đề đa dạng bao gồm khảo cổ học, ngôn ngữ học, và nghiên cứu về đặc điểm thể chất người. Ngày nay, khi sử dụng thuật ngữ nhân học, người ta thường hàm ý ngành khoa học xã hội nghiên cứu về xã hội và văn hóa con người Trên phạm vi quốc tế, Nhân học (Anthropology) là một khoa học tích hợp kiến thức …

Đọc Thêm »

Những điều kiện ra đời của triết học Mác

1. Điều kiện về kinh tế-xã hội – Triết học Mác ra đời trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản đã bước sang giai đoạn mới nhờ tác động của cách mạng công nghiệp, đã tạo ra một lực lượng sản xuất vô cùng to lớn so với các thời kỳ trước đó. – Mâu thuẩn xã hội vốn có của nó bộc lộ ngày càng gay gắt ( các bạn chú ý cho shin mà giữa tư sản và vô sản …

Đọc Thêm »