Home / Đề thi đại học

Đề thi đại học

Đề thi đại học môn văn khối C

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2008 Môn thi: VĂN, khối C (Thời gian làm bài: 180 phút) Đề thi đại học môn văn khối C PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN Câu I (2 điểm). Anh/ chị hãy giới thiệu ngắn gọn về hai tập thơ Từ ấy và Việt Bắc của Tố Hữu. Câu II (5 điểm). Cùng bộc lộ nỗi nhớ về Tây Bắc, trong bài Tây Tiến, Quang Dũng viết: Sông …

Đọc Thêm »

lý luận cách mạng không ngừng chủ nghĩa Mác Lê nin và sự vận dụng ở Việt Nam

a. Lý luận cách mạng không ngừng Chủ Nghĩa Mác Lê Nin – Tư tưởng về cách mạng không ngừng của C các – Ph . Awngghen. C Mác và Ph. ăn ghen là những người đầu tiên nêu lên tư tưởng vê cách mạng không ngừng Các ông quan niệm ráng: Cách mạng của giai cấp công nhân phát triển không ngưng nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong phạm vi một nước cũng như trên …

Đọc Thêm »

giải pháp cơ bản phát huy Nguồn lực con người ở nước ta hiện nay

– Nêu khái niệm nguồn lực Khái niệm nguồn lực con người: Nguồn lực con người là tổng thể các yếu tố thuộc về thể chất,tinh thần,đạo đức, phẩm chất.trình đọ tri thức,vị thế xã hội..vv tạo nên nặng lực của con người,của cộng đồng người, có thể sử dụng, phát huy trong quá trìh phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và trong những hoạt động xã hội. – Quan điểm của Đảng về phát huy NLCN gồm …

Đọc Thêm »

Đặc điểm của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức ở Việt Nam. Tính tất yếu của liên minh công- nông – tri thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

1. Đặc điểm của giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức Việt Nam. – Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam: Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng: + Giai cấp công nhân Việt Nam tuy ra đời chậm và chiếm tỷ lệ thấp trong thành phần dân cư, nhưng do kế thừa truyền thống đấu tranh anh …

Đọc Thêm »

câu 5: Mô hình phát triển dựa trên thành phần

Xuất phát từ quan điểm: “Buy do not build”, tư tưởng của phát triển dựa trên thành phần là lắp ráp hệ thống từ những thành phần đã có. Do vậy, kiến trúc phần mềm của hệ thống dựa vào kiến trúc phần mềm của các thành phần phần mềm tiêu chuẩn nên hệ thống đạt chất lượng cao hơn. Phương pháp phát triển dựa trên thành phần gần tương tự như phương pháp phát triển hướng đối tượng. Hoạt …

Đọc Thêm »

Câu 11: Cách vẽ các DFD

Cách vẽ các DFD Trả lời: . Mức 0: còn gọi là mức bối cảnh, chỉ gồm một DFD, trong đó chỉ có một chức năng duy nhất (chức năng tổng quát của hệ thống) trao đổi các luồng thông tin với các đối tác. Tên của trang mức 0 là tên của hệ thống. . Mức 1: còn gọi là mức đỉnh, cũng chỉ gồm một DFD, và các mức 2,3,4,… mỗi mức gồm nhiều DFD được thành lập …

Đọc Thêm »

Câu 3: Các giai đoạn xây dựng một hệ thống thông tin

Câu 3: Các giai đoạn xây dựng một hệ thống thông tin Trả lời: a. Giai đoạn lập kế hoạch (khảo sát hệ thống) – Xác định các công việc cần thiết trước khi có thể tiến hành nghiên cứu các lĩnh vực, bộ phận, hệ thống con, các tổ chức có liên quan đến HTTT cần xây dựng – Làm rõ được ý muốn của đầu tư là xây dựng một HTTT mới hay nâng cấp một HTTT cũ …

Đọc Thêm »