Home / Mac-Lenin (page 4)

Mac-Lenin

lý luận cách mạng không ngừng chủ nghĩa Mác Lê nin và sự vận dụng ở Việt Nam

a. Lý luận cách mạng không ngừng Chủ Nghĩa Mác Lê Nin – Tư tưởng về cách mạng không ngừng của C các – Ph . Awngghen. C Mác và Ph. ăn ghen là những người đầu tiên nêu lên tư tưởng vê cách mạng không ngừng Các ông quan niệm ráng: Cách mạng của giai cấp công nhân phát triển không ngưng nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong phạm vi một nước cũng như trên …

Đọc Thêm »

Dân tộc là gì? Phân tích nội dung cơ bản “Cương lĩnh dân tộc” của chũ nghĩa Mac-Lênin

1.Khái niệm dân tộc: Dân tộc là một quá trình phát triển lâu dài của xã hội loài người. Trước khi dân tộc xuất hiện, loài người đã trải qua những hình thức cộng đồng từ thấp đến cao: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc. Cho đến nay, khái niệm dân tộc được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, trong đó có hai nghĩa được dùng phỏ biến nhất. Một là: dân tộc chỉ mọt cộng đồngngười có mối liên hệ …

Đọc Thêm »