Home / Môn học / Môn Toán

Môn Toán

Câu 11: Cách vẽ các DFD

Cách vẽ các DFD Trả lời: . Mức 0: còn gọi là mức bối cảnh, chỉ gồm một DFD, trong đó chỉ có một chức năng duy nhất (chức năng tổng quát của hệ thống) trao đổi các luồng thông tin với các đối tác. Tên của trang mức 0 là tên của hệ thống. . Mức 1: còn gọi là mức đỉnh, cũng chỉ gồm một DFD, và các mức 2,3,4,… mỗi mức gồm nhiều DFD được thành lập …

Đọc Thêm »