Home / Môn học / Môn vật lý

Môn vật lý

Vận động là gì? – van dong la gi ?

Vật chất và vận động.   a. Vận động là gì?  Ăngghen viết:“Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất, tức đ­ược hiểu là một phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất, thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến t­ư duy”. Theo quan điểm của triết học macxit, vận động hiểu …

Đọc Thêm »

2. Vai trò và chức năng tầng vật lý. Khái niệm DTE và DCE

. Vai trò và chức năng tầng vật lý. Khái niệm DTE và DCE –  Tầng vật lý cung cấp các phương tiện điện, cơ, chức năng thủ tục để kích hoạt, duy trì và huỷ bỏ kiểu Vật lý giữa các hệ thống Phương tiện điện liên quan đến sự biễu diễn các bit (mức thể hiện) và tốc độ truyền các bit, đặc tính cơ liên quan đến các tính chất Vật lý của giao diện với một đường …

Đọc Thêm »