Home / Môn học (page 10)

Môn học

Các kiểu và hình thức nhà nước

Kiểu nhà nước là khái niệm dùng để chỉ bộ máy thống trị đó thuộc về giai cấp nào, tồn tại trên cơ sở chế độ kinh tế nào, tương ứng với hình thái kinh tế – xã hội nào. Mỗi kiểu nhà nước lại có thể tồn tại dưới các hình thức khác nhau. Hình thức nhà nước là khái niệm dùng để chỉ cách thức tổ chức và phương thức thực hiện quyền lực nhà nước. Nói cách khác đó là hình …

Đọc Thêm »

Các hình thức thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật. Căn cứ vào tính chất của hoạt động thực hiện pháp luật, khoa học pháp lý đã xác định những hình thức thực hiện pháp luật sau: * Tuân thủ pháp luật: Là một hình thức thực hiện pháp luật, trong …

Đọc Thêm »

Đề thi thử đại học môn văn

Đề thi và đáp án môn Ngữ văn – Thi thử ĐH lần II ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN THI: NGỮ VĂN Ngày thi: 26/03/2011, Thời gian làm bài: 180 phút. Họ và tên:…………………………………………………… Số báo danh:……………………………………………….. Đề thi thử đại học môn văn năm 2011 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (5,0 điểm) Câu I. (2,0 điểm) Anh/ chị hãy phân tích ngắn gọn sự thể hiện phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân …

Đọc Thêm »

Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Mục tiêu lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là xây dựng cơ sở vật chất kỹ – thuật của chủ nghĩa xã hội dựa trên một nền khoa học và công nghệ tiên tiến, tạo ra lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất ngày càng tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã …

Đọc Thêm »

Đề thi thử đại học môn địa lý 2012

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Môn: ĐỊA LÍ; Khối C Thời gian làm bài: 180 phút Đề thi thử đại học môn địa lý 2012 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) –         Đối với việc phát triển kinh tế – xã hội và an ninh, quốc phòng, vị trí địa lí của nước ta có những khó khăn gì? –         Phân tích những hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở nước ta. …

Đọc Thêm »

Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh

Khái niệm tư tưởng: Theo định nghĩa phổ thông nhất, tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh. Khái niệm nhà tư tưởng: Một người xứng danh là một nhà tư tưởng khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị – sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào …

Đọc Thêm »

con người là gì ? Khai niem con nguoi la gi ?

Cho đến ngày nay thì con người vẫn còn là một bí mật. Không ai có thể định nghĩa đúng đắn được con người, không ai hiểu được con người. Con người nghiên cứu được tất cả những gì xung quanh mình, ở dưới đất và cả trên trời, nhưng lại không tìm được mục đích tồn tại của mình. Càng nghiên cứu sâu vào bên trong, con người càng đặt ra nhiều câu hỏi. Con người đã sáng chế ra nhiều thứ để mang …

Đọc Thêm »

Cấu trúc nhà nước đơn nhất có gì khác biệt cơ bản so với các nhà nước liên bang

Cấu trúc nhà nước: là sự cấu tạo (tổ chức) nhà nước thành các đơn vị hành chính, lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở TW với các chính quyền nhà nước ở địa phương.   Sự khác biệt cơ bản giứa cấu trúc nhà nước đơn nhất và các nhà nước liên bang: *Nhà nước đơn nhất – Nhà nước đơn nhất: là nhà …

Đọc Thêm »

quần chúng nhân dân và cá nhân lãnh tụ

Lịch sử chẳng qua là hoạt động của con người theo đuổi mục đích của mình. Nhưng lịch sử không diễn ra qua hoạt động của từng cá nhân cô lập, tách rời mà phải thông qua hoạt động của quần chúng đông đảo theo những mục đích nhất định. Khái niệm quần chúng nhân dân có tính lịch sử, nghĩa là ở các chế độ xã hội khác nhau thì kết cấu quần chúng nhân dân cũng khác nhau và …

Đọc Thêm »

Tiến bộ xã hội | Tien bo xa hoi la gi ?

Tiến bộ xã hội (còn gọi là tiến bộ lịch sử) chỉ sự phát triển của xã hội từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn. Tiến bộ xã hộiđược biểu hiện trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu hiện tập trung ở sự xuất hiện phương thức sản xuất mới, kiểu chế độ xã hội mới. Theo quan điểm mácxít, tiến bộ xã hội là sự chuyển động liên tục của xã hội theo hướng đi lên, là …

Đọc Thêm »