Home / Môn học (page 10)

Môn học

Các hình thức thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật. Căn cứ vào tính chất của hoạt động thực hiện pháp luật, khoa học pháp lý đã xác định những hình thức thực hiện pháp luật sau: * Tuân thủ pháp luật: Là một hình thức thực hiện pháp luật, trong …

Đọc Thêm »

Đề thi thử đại học môn địa lý 2012

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Môn: ĐỊA LÍ; Khối C Thời gian làm bài: 180 phút Đề thi thử đại học môn địa lý 2012 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) –         Đối với việc phát triển kinh tế – xã hội và an ninh, quốc phòng, vị trí địa lí của nước ta có những khó khăn gì? –         Phân tích những hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở nước ta. …

Đọc Thêm »

Đề thi thử đại học môn văn

Đề thi và đáp án môn Ngữ văn – Thi thử ĐH lần II ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN THI: NGỮ VĂN Ngày thi: 26/03/2011, Thời gian làm bài: 180 phút. Họ và tên:…………………………………………………… Số báo danh:……………………………………………….. Đề thi thử đại học môn văn năm 2011 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (5,0 điểm) Câu I. (2,0 điểm) Anh/ chị hãy phân tích ngắn gọn sự thể hiện phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân …

Đọc Thêm »

Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Mục tiêu lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là xây dựng cơ sở vật chất kỹ – thuật của chủ nghĩa xã hội dựa trên một nền khoa học và công nghệ tiên tiến, tạo ra lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất ngày càng tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã …

Đọc Thêm »

con người là gì ? Khai niem con nguoi la gi ?

Cho đến ngày nay thì con người vẫn còn là một bí mật. Không ai có thể định nghĩa đúng đắn được con người, không ai hiểu được con người. Con người nghiên cứu được tất cả những gì xung quanh mình, ở dưới đất và cả trên trời, nhưng lại không tìm được mục đích tồn tại của mình. Càng nghiên cứu sâu vào bên trong, con người càng đặt ra nhiều câu hỏi. Con người đã sáng chế ra nhiều thứ để mang …

Đọc Thêm »

Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh

Khái niệm tư tưởng: Theo định nghĩa phổ thông nhất, tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh. Khái niệm nhà tư tưởng: Một người xứng danh là một nhà tư tưởng khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị – sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào …

Đọc Thêm »

Những nhân tố quyết định quy mô của tích luỹ tư bản

Với một khối lượng giá trị thặng dư nhất định thì quy mô của tích luỹ tư bản phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư đó thành quỹ tích luỹ và quỹ tiêu dùng của nhà tư bản, nhưng nếu tỷ lệ phân chia đó đã được xác định, thì quy mô của tích luỹ tư bản phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư. Do đó những nhân tố ảnh hưởng tới khối lượng giá trị thặng dư …

Đọc Thêm »

Khái niệm nhân tố con người, chiến lược con người

Nhận thức đúng đắn về khái niệm nhân tố con người là sự phát triển sáng tạo quan điểm Mác – Lênin về con người với tư cách là người sáng tạo có ý thức, là chủ thể của lịch sử. Trong thời igan gần đây, xuất hiện nhiều khái niệm: nhân tố con người, nguồn nhân lực, nguồn lực con người, phát triển người… Khái niệm nhân tố con người đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước đề cập với những góc …

Đọc Thêm »

quần chúng nhân dân và cá nhân lãnh tụ

Lịch sử chẳng qua là hoạt động của con người theo đuổi mục đích của mình. Nhưng lịch sử không diễn ra qua hoạt động của từng cá nhân cô lập, tách rời mà phải thông qua hoạt động của quần chúng đông đảo theo những mục đích nhất định. Khái niệm quần chúng nhân dân có tính lịch sử, nghĩa là ở các chế độ xã hội khác nhau thì kết cấu quần chúng nhân dân cũng khác nhau và …

Đọc Thêm »

Cấu trúc nhà nước đơn nhất có gì khác biệt cơ bản so với các nhà nước liên bang

Cấu trúc nhà nước: là sự cấu tạo (tổ chức) nhà nước thành các đơn vị hành chính, lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở TW với các chính quyền nhà nước ở địa phương.   Sự khác biệt cơ bản giứa cấu trúc nhà nước đơn nhất và các nhà nước liên bang: *Nhà nước đơn nhất – Nhà nước đơn nhất: là nhà …

Đọc Thêm »