Home / Môn học (page 5)

Môn học

Hậu quả của ô nhiễm đất (tác dụng, ảnh hưởng)

Đất bị xuống cấp. Một số biểu hiện như: Dễ bị xói mòn do nước, khi gặp các chuyển động lớn như lở đất khi lượng mưa cao, thảm thực vật bị phá hủy, canh tác không hợp lý, chất dinh dưỡng bị mất do trầm tích và bị rửa trôi theo dòng nước, gấp khoảng 10 lần lượng dinh dưỡng và bị trôi. Dư thừa muối: đất dư thừa Na+ nhưng lại thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết. …

Đọc Thêm »

khái niệm dân số là gì

Dân số (population) là đại lượng tuyệt đối con người trong một đơn vị hành chính hay một quốc gia, một châu lục hoặc cả hành tinh chúng ta tại một thời điểm nhất định. Dân số của một cộng đồng, một quốc gia phụ thuộc vào quá trình sinh tử. Ngoài ra còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác như kết hôn, ly hôn, gián hôn và đặc biệt là xuất nhập cư.

Đọc Thêm »

Hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám 1945

§ Thuận lợi: – Với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, Đảng ta đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. – Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất chống ngoại xâm. Truyền thống đó càng được phát huy khi nhân dân ta đã thực sự trở thành người làm chủ đất nước, thực sự được hưởng thành …

Đọc Thêm »

nguyên nhân gây ô nhiễm đất

2.1.Tự nhiên Nhiễm phèn: do nước phèn từ một nơi khác di chuyển đến. Chủ yếu là nhiễm Fe2+, Al3+, SO42-, pH môi trường giảm gây ngộ độc cho cây con trong môi trường đó. Nhiễm mặn: do muối trong nước biển, nước triều hay từ các mỏ muối, nồng độ Na+, K+ hoặc Cl- cao làm áp suất thẩm thấu cao gây hạn sinh lý cho thực vật. Gley hóa trong đất sinh ra nhiều chất độc cho sinh …

Đọc Thêm »

Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

a) Đặc điểm của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức Việt Nam – Giai cấp công nhân Việt Nam có đầy đủ những yếu tố của giai cấp công nhân hiện đại và còn có những đặc điểm riêng của mình. Đó là do ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam nên giai cấp công nhân Việt Nam có điều kiện sớm giữ vai trò lãnh đạo và giành ưu thế …

Đọc Thêm »

Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng cộng sản Việt Nam

1.Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự …

Đọc Thêm »

Các cặp phạm trù cơ bản của triết học MÁC-LÊNIN

Mục tiêu: Sau khi học xong chương này anh/chị sẽ: – Hiểu được phạm trù và phạm trù triết học là gì; – Nắm được 6 cặp phạm trù của triết học duy vật biện chứng cùng những tính chất, nội dung, ý nghĩa phương pháp luận của từng cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật. Nội dung: I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHẠM TRÙ 1. Định nghĩa phạm trù và phạm trù triết học Phạm …

Đọc Thêm »

trình bày phương pháp phỏng vấn sâu và phỏng vấn/ thảo luận nhóm tập trung.

Phương pháp tiến hành phỏng vấn  – Thảo luận nhóm tập trung thường được tiến hành theo một nhóm 5 – 6 đối tượng có cùng đặc trưng nghiên cứu gần giống nhau và đội nghiên cứu gồm 2 người: người hướng dẫn thảo luận và người trợ giúp. Thông thường nếu chọn nhóm thảo luận quá đông thì một số người rụt rè thường hay ngồi yên và không có ý kiến gì. Nhưng nếu một nhóm quá ít thành …

Đọc Thêm »

Đối tượng nghiên cứu, Chức năng, của Xã hội học dư luận xã hội?

22.1. Đối tượng nghiên cứu của dư luận xã hội * Khái niệm dư luận xã hội: dư luận xã hội là một trạng thái đặc trưng của ý thức xã hội, nó chứa đựng sự đánh giá, phán xét của đông đảo quần chúng đối với những vấn đề xã hội ít nhiều có ý nghĩa đối với họ. * Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học dư luận xã hội: dư luận xã hội là một chuyên …

Đọc Thêm »

Đối tượng và nhiệm vụ của xã hội học đô thị

19.1.1. Khái niệm đô thị (thành thị) Có nhiều cách định nghĩa, ở đây xin nêu 2 cách: 1) Đô thị là một kiến tạo lãnh thổ  – xã hội, một hình thức cư trú mang tính toàn vẹn lịch sử của con người đặc trưng bởi các chỉ báo sau: – Số lượng dân cư tập trung trên một lãnh thổ hạn chế (mật độ cao) – Đại bộ phận dân cư làm các hoạt động phi nông nghiệp …

Đọc Thêm »