Home / Môn học (page 6)

Môn học

Mẫu là gì? Các giai đoạn lấy mẫu? Các phương pháp chọn mẫu?

24.1. Mẫu là gì? Là một số lượng nào đó các đơn vị của tổng thể được chọn ra với sự giúp đỡ của các phương pháp đặc biệt. Đặc tính cơ bản của mẫu là đại diện cho tổng thể, kích thước ít hơn tổng thể. (Tổng thể là tập hợp người hay nhóm người mà được xác định  theo một vài dấu hiệu nào đó, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Các đơn vị …

Đọc Thêm »

trình bày phương pháp phỏng vấn sâu và phỏng vấn/ thảo luận nhóm tập trung.

Phương pháp tiến hành phỏng vấn  – Thảo luận nhóm tập trung thường được tiến hành theo một nhóm 5 – 6 đối tượng có cùng đặc trưng nghiên cứu gần giống nhau và đội nghiên cứu gồm 2 người: người hướng dẫn thảo luận và người trợ giúp. Thông thường nếu chọn nhóm thảo luận quá đông thì một số người rụt rè thường hay ngồi yên và không có ý kiến gì. Nhưng nếu một nhóm quá ít thành …

Đọc Thêm »

Trình bày phương pháp phân tích tài liệu?

27.1. Khái niệm tài liệu – Tài liệu là những hiện vật mang lại cho con người những thông tin về vấn đề mà nhà nghiên cứu quan tâm. Tài liệu còn dung để truyền tin hoặc bảo lưu thông tin. – Tài liệu gồm có hai loại: Tài liệu viết và tài liệu không viết. + Tài liệu viết: Bút ký, thư từ, sách báo, các bảng thống kê, báo cáo… + Tài liệu không viết: Các hiện vật, …

Đọc Thêm »

Trình bày phương pháp quan sát trong nghiên cứu xã hội học

25.1. Quan sát là gì ? Quan sát là phương pháp thu thập thông tin của nghiên cứu xã hội học thực nghiệm thông qua các tri giác như nghe, nhìn,… để thu nhận các thông tin từ thực tế xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của đề tài. * Ưu và nhược điểm của phương pháp quan sát: – Điểm mạnh nhất của phương pháp quan sát là đạt được ấn tượng trực tiếp và sự …

Đọc Thêm »

Biến đổi xã hội là gì? Khuynh hướng biến đổi xã hội và các yếu tố tác động đến biến đổi xã hội?

18.1. Khái niệm: Có nhiều quan niệm về sự biến đổi xã hội. Một cách hiểu thống nhất là sự biến đổi được định nghĩa vắn tắt như một sự thay đổi so với một tình trạng xã hội hoặc một nếp sống có trước. ( Cần phân biệt hai khái niệm biến đổi xã hội và cách mạng xã hội). 18.2. Những sắc thái của sự biến đổi – Sự biến đổi nào cũng phải có thời gian. Thời gian …

Đọc Thêm »

Khái niệm, Cơ cấu, Tiểu và phản văn hoá, Tính xã hội của văn hoá?

11.1. Khái niệm văn hoá – Trong tiếng Việt thuật ngữ “văn hoá” cũng có nhiều nghĩa, có lúc nó dùng để chỉ những phong cách ứng xử giữa các cá nhân mà phù hợp với các chuẩn mực, giá trị của các xã hội. Trong trường hợp khác nó chỉ những người có học thức. Lúc này khái niệm văn hoá được hiểu như là trình độ học vấn. Thuật ngữ văn hoá còn được dung để chỉ các …

Đọc Thêm »

Trật tự xã hội, lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội

16.1. Trật tự xã hội: là một khái niệm biểu hiện tính tổ chức của đời sống xã hội, tính ngăn nắp của các hành động hay hệ thống xã hội. Khái niệm này bao hàm những khía cạnh khác nhau: – Ý tưởng về tính chủ định của hành vi xã hội của cá thể, về sự tồn tại của mối quan hệ qua lại, về sự đồng tình, sự bổ sung và tính có sẵn trong các hành động của …

Đọc Thêm »

Bất bình đẳng xã hội và phân tầng xã hội

17.1. Bất bình đẳng xã hội? 17.1.1. Khái niệm: Bất bình đẳng là khái niệm chỉ sự không ngang bằng nhau của các thành viên trong xã hội về địa vị xã hội, về việc thoả mãn các giá trị vật chất, tinh thần của họ. 17.1.2. Nguồn gốc của bất bình đẳng xã hội – BBĐ chỉ xảy ra khi có một nhóm người này có khả năng kiểm soát và chi phối một số nhóm người khác. Sự …

Đọc Thêm »

Thiết chế xã hội là nhân tố cần thiết để ổn định xã hội

– Khái niệm thiết chế xã hội: Có nhiều cách định nghĩa về thiết chế xã hội. Ở đây xin nêu 2 cách định nghĩa: + Thiết chế xã hội là một hệ thống xã hội phức tạp của các chuẩn mực và các vai trò xã hội, gắn bó qua lại với nhau, được tạo ra và hoạt động để thoã mãn những nhu cầu và thực hiện các chức năng xã hội quan trọng. + Hay thiết chế xã …

Đọc Thêm »

Xã hội là gì? Mô hình, Các loại mô hình xã hội cơ bản?

10.1. Khái niệm xã hội Xã hội là một thuật ngữ rất thông dụng dung để chỉ một tập hợp người có những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên cho đến nay định nghĩa về xã hội còn là một vấn đề có nhiều quan điểm khác nhau. 10.2. Mô hình xã hội – Trong hoạt động xã hội, các chủ thể hành động tương tác với nhau để trao đổi …

Đọc Thêm »