Home / Môn học / Xã hội học (page 5)

Xã hội học

Tiến bộ xã hội | Tien bo xa hoi la gi ?

Tiến bộ xã hội (còn gọi là tiến bộ lịch sử) chỉ sự phát triển của xã hội từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn. Tiến bộ xã hộiđược biểu hiện trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu hiện tập trung ở sự xuất hiện phương thức sản xuất mới, kiểu chế độ xã hội mới. Theo quan điểm mácxít, tiến bộ xã hội là sự chuyển động liên tục của xã hội theo hướng đi lên, là …

Đọc Thêm »

Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả a) Nguyên nhân là cái sinh ra kết quả, nên nguyên nhân luôn luôn có trước kết quả, còn kết quả bao giờ cũng xuất hiện sau khi nguyên nhân đã xuất hiện Tuy nhiên không phải hai hiện tượng nào nối tiếp nhau về mặt thời gian cũng là quan hệ nhân quả. Thí dụ, ngày kế tiếp đêm, mùa hè kế tiếp mùa xuân, sấm kế tiếp chớp,v.v, …

Đọc Thêm »

Bản chất của ý thức – ban chat cua y thuc

Bản chất của ý thức – Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con ngư­ời, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Tuy nhiên, không phải cứ thế giới khách quan tác động vào bộ óc người là tự nhiên trở thành ý thức. Ngược lại, ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo về thế giới, do nhu cầu của việc con ngư­ời cải biến giới tự nhiên quyết …

Đọc Thêm »

Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của ngành nhân học

Nhân học là thuật ngữ được sử dụng để chỉ nhiều loại nghiên cứu khác nhau để cập tới nhiều chủ đề đa dạng bao gồm khảo cổ học, ngôn ngữ học, và nghiên cứu về đặc điểm thể chất người. Ngày nay, khi sử dụng thuật ngữ nhân học, người ta thường hàm ý ngành khoa học xã hội nghiên cứu về xã hội và văn hóa con người Trên phạm vi quốc tế, Nhân học (Anthropology) là một khoa học tích hợp kiến thức …

Đọc Thêm »

Khái niệm Gia đình và mối quan hệ giữa gia đình và xã hội

1. Khái niệm gia đình Gia đình là một tổ chức đời sống cộng đồng của con người, một thiết chế văn hóa – xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở của quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, qua hệ nuôi dưỡng và giáo dục… giữa các thành viên. Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù, một hình ảnh thu nhỏ cơ bản nhất của xã hội. Gia đình …

Đọc Thêm »