Địa vị xã hội là gì? Các yếu tố tạo nên địa vị xã hội?

15.1. Khái niệm địa vị xã hội Là một chỉ số tổng quát xác định vị trí của một nhóm xã hội và các thành viên trong hệ thống các mối quan hệ xã hội. Có thể hiểu địa vị xã hội là vị trí của con người trong thứ bậc xã hội cùng với những nghĩa vụ và quyền lợi của họ. Bộ phận cấu thành địa vị xã hội là những vị thế xã hội, được xác định trên cơ …

Đọc Thêm »

những yếu tố cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm là tổng hợp các dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một loại tội cụ thể được quy định trong Bộ luật hình sự. Như vậy, mỗi trường hợp phạm tội trộm cắp  thì sự thể hiện về thực tế là khác nhau về con người thực hiện tội phạm, về thủ đoạn phạm tội, về thời gian, địa điểm, công cụ phương tiện phạm tội,… Bất kỳ một trường hợp phạm tội trộm cắp nào …

Đọc Thêm »

khái niệm, các loại hình quan hệ xã hội và các yếu tố tác động đến chúng?

9.1. khái niệm quan hệ xã hội – Khái niệm “quan hệ xã hội” vốn được dùng trong triết học, nó chỉ mối quan hệ giữa người và người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. – Cũng có thể hiểu quan hệ xã hội là quan hệ bền vững ổn định của các chủ thể hành động. Các quan hệ này được hình thành trên những tương tác xã hội ổn định, lặp đi lặp lại… 9.2. Mối quan …

Đọc Thêm »

Khái niệm phương pháp điều chỉnh Luật hôn nhân và gia đình

a, Đối tượng điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình Đối tượng điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình là những quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, cụ thể là quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con và giữa những người thân thích ruột thịt khác. Đối tượng điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình đó là các quan hệ nhân …

Đọc Thêm »

Khái niệm, các loại hình tương tác xã hội

8.1. Khái niệm tương tác xã hội  Tương tác xã hội là hình thức giao tiếp xã hội hay trao đổi giữa xá nhân và các cộng đồng, trong đó mối quan hệ qua lại của chúng  được thưc hiện, hành động xã hội được diễn ra và được sự thích ứng của một hành động này với một hành động khác, qua đó cũng tìm thấy cái chung trong sự hiểu biểt tình huống, ý nghĩa hành động, nhằm đạt được mức …

Đọc Thêm »

Xã hội là gì? Mô hình, Các loại mô hình xã hội cơ bản?

10.1. Khái niệm xã hội Xã hội là một thuật ngữ rất thông dụng dung để chỉ một tập hợp người có những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên cho đến nay định nghĩa về xã hội còn là một vấn đề có nhiều quan điểm khác nhau. 10.2. Mô hình xã hội – Trong hoạt động xã hội, các chủ thể hành động tương tác với nhau để trao đổi …

Đọc Thêm »

các loại hình phạt chính trong Bộ luật hình sự

Các loại hình phạt trong hệ thống hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự bao gồm mười bốn loại như sau: * Cảnh cáo (Điều 29 Bộ luật hình sự) Hình phạt cảnh cáo là sự khiển trách công khai của nhà nước do Tòa án tuyên đối với người phạm tội. Điều kiện áp dụng hình phạt cảnh cáo: đối với tội ít nghiêm trọng, có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên và chưa đến …

Đọc Thêm »

Khái niệm vị thế xã hội và vai trò xã hội

6.1.1. Vị thế xã hội + Vị thế xã hội là vị trí xã hội với những trách nhiệm và quyền lợi gắn kèm theo (địa vị xã hội). Nói cách khác, vị thế xã hội chính là một khái niệm tổng hợp nhằm chỉ vị trí xã hội cùng với những quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng. + Mỗi cá nhân có nhiều vị trí xã hội khác nhau do đó họ cũng có thể có nhiều vị …

Đọc Thêm »

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng

a, Cơ quan tiến hành tố tụng * Cơ quan điều tra: tổ chức của cơ quan điều tra bao gồm: Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân; Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân; Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngoài ra còn có một số các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đó là Bộ đội biên phòng, Hải …

Đọc Thêm »

các nguyên tắc của luật quốc tế

a, Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia là một trong những nguyên tắc cơ bản được thừa nhận rộng rãi của Luật quốc tế hiện đại và được ghi nhận rộng rãi trong nhiều văn bản quốc tế quan trọng. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia là một nguyên tắc quan trọng trong chính sách đối ngoại và nhà nước …

Đọc Thêm »