Xã hội là gì? Mô hình, Các loại mô hình xã hội cơ bản?

10.1. Khái niệm xã hội Xã hội là một thuật ngữ rất thông dụng dung để chỉ một tập hợp người có những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên cho đến nay định nghĩa về xã hội còn là một vấn đề có nhiều quan điểm khác nhau. 10.2. Mô hình xã hội – Trong hoạt động xã hội, các chủ thể hành động tương tác với nhau để trao đổi …

Đọc Thêm »

Hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại

a. Khái niệm hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại Quan hệ thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có bản chất của hợp đồng nói chung, là sự thoả thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ thương mại. Luật Thương mại (2005) được hiểu là luật chuyên ngành …

Đọc Thêm »

Các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam

a, Doanh nghiệp nhà nước  Điều 1 Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 quy định: Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Đặc điểm của doanh nghiệp Nhà nước: Đặc điểm thứ nhất, doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức …

Đọc Thêm »

khái niệm, các loại hình quan hệ xã hội và các yếu tố tác động đến chúng?

9.1. khái niệm quan hệ xã hội – Khái niệm “quan hệ xã hội” vốn được dùng trong triết học, nó chỉ mối quan hệ giữa người và người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. – Cũng có thể hiểu quan hệ xã hội là quan hệ bền vững ổn định của các chủ thể hành động. Các quan hệ này được hình thành trên những tương tác xã hội ổn định, lặp đi lặp lại… 9.2. Mối quan …

Đọc Thêm »

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng

a, Cơ quan tiến hành tố tụng * Cơ quan điều tra: tổ chức của cơ quan điều tra bao gồm: Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân; Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân; Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngoài ra còn có một số các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đó là Bộ đội biên phòng, Hải …

Đọc Thêm »

Khái niệm, các loại hình tương tác xã hội

8.1. Khái niệm tương tác xã hội  Tương tác xã hội là hình thức giao tiếp xã hội hay trao đổi giữa xá nhân và các cộng đồng, trong đó mối quan hệ qua lại của chúng  được thưc hiện, hành động xã hội được diễn ra và được sự thích ứng của một hành động này với một hành động khác, qua đó cũng tìm thấy cái chung trong sự hiểu biểt tình huống, ý nghĩa hành động, nhằm đạt được mức …

Đọc Thêm »

Khái niệm Luật quốc tế

Trong tiếng Việt, thuật ngữ Luật quốc tế được sử dụng một cách thống nhất, được coi như một ngành luật đặc biệt có nhiệm vụ điều chỉnh các mối quan hệ nhiều mặt (chủ yếu là quan hệ chính trị) giữa các quốc gia có chủ quyền và các chủ thể khác tham gia quan hệ quốc tế (các dân tộc đấu tranh vì độc lập và tự do dân tộc mình và các tổ chức quốc tế). Nhưng …

Đọc Thêm »

Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học

2.1. Cơ cấu của xã hội học: Là một ngành khoa học độc lập, xã hội học cũng có cơ cấu của nó. Nói đến cơ cấu của xã hội học cần phải hiểu xã hội học gồm những bộ phận nào và mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận đó ra sao trong quá trình nhận thức xã hội. Có nhiều các trình bày khác nhau về cơ cấu của xã hội học. Ở đây sẽ trình …

Đọc Thêm »

Luật tài chính: Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh

a. Đối tường và phương pháp điều chỉnh của Luật tài chính Đối tượng điều chỉnh của Luật tài chính là những quan hệ phát sinh gắn liền với việc hình thành và quản lý, sử dụng các nguồn vốn tiền tệ nhất định như: quỹ ngân sách nhà nước, quỹ của doanh nghiệp, quỹ của doanh nghiệp bảo hiểm được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ. Luật tài chính sử dụng hai phương pháp điều chỉnh là:  Phương pháp …

Đọc Thêm »

các nguyên tắc của luật quốc tế

a, Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia là một trong những nguyên tắc cơ bản được thừa nhận rộng rãi của Luật quốc tế hiện đại và được ghi nhận rộng rãi trong nhiều văn bản quốc tế quan trọng. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia là một nguyên tắc quan trọng trong chính sách đối ngoại và nhà nước …

Đọc Thêm »