khái niệm, đặc điểm, thành viên, cơ cấu tổ chức, vốn công ty hợp danh

a. Khái niệm – đặc điểm: * Công ty hợp danh là doanh nghiệp mà trong đó ít nhất có 2 thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Công ty. * Đặc điểm: – Có ít nhất 2 thành viên hợp danh, ngoài ra còn có thể có các thành viên góp vốn. – Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên …

Đọc Thêm »

Những Lời tán tỉnh hay, hài hước, lãng mạn và ngọt ngào nhất

Sau đây là Những Lời tán tỉnh hay, hài hước, lãng mạn và ngọt ngào nhất mà chúng tôi đã thống kê từ nguồn internet các bạn tham khảo và trải nghiệm nha. Lời tán tỉnh hay, hài hước, lãng mạn – Yêu em chính là mệnh lệnh của trái tim anh. – Em và anh đều biết chúng ta không phải là người đầu tiên của nhau, nhưng anh hy vọng chúng mình sẽ là người cuối cùng của nhau kể …

Đọc Thêm »

Cơ chế quản lý của Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

Cơ cấu phụ thuộc vào số lượng thành viên của Công ty. Đối với Công ty TNHH có số lượng thành viên (11 thì cơ cấu tổ chức của nó gồm): + Hồi đồng thành viên. + Chủ tịch Hội đồng thành viên. + Giám đốc (Tổng giám đốc). Số lượng thành viên  11 thì gồm như trên và thêm Ban kiểm soát.  Hội đồng thành viên: – Gồm tất cả các thành viên, là cơ quan quyết …

Đọc Thêm »

Trách nhiệm tài sản trong quan hệ hợp đồng kinh tế

6.6.1- Khái niệm trách nhiệm tài sản (trách nhiệm vật chất) Là biện pháp pháp lý áp dụng cho các hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế đã được quy định sẵn trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh. Trách nhiệm vật chất được hiểu là sự gánh chịu những hậu quả vật chất bất lợi của bên vi phạm hợp đồng kinh tế mà đã được pháp luật …

Đọc Thêm »

Trình tự thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

a. Thụ lý đơn và điều tra về khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp : –  Các đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp gửi đơn đến Toà án nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp yêu cầu giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp. +  Nếu là chủ nợ : kèm theo đơn phải có bản sao giấy đòi nợ, các tài liệu liên …

Đọc Thêm »

Cổ phần, cổ phiếu của công ty cổ phần

Cổ phần của công ty cổ phần – Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty, được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu. Giá trị mỗi cổ phần do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. – Trong Công ty cổ phần có các loại cổ phần: cổ phần ưu đãi và cổ phần phổ thông.công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi …

Đọc Thêm »

hội đồng quản trị là gì

Là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân dân Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. – Hội đồng quản trị gồm không quá 11 thành viên, nhiệm kỳ tiêu chuẩn và số lượng cụ thể của thành viên Hội đồng quản trị do điều lệ Công ty qui định. – Hội đồng …

Đọc Thêm »

Khái niệm và Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

8.1.1 Khái niệm tranh chấp trong kinh doanh  Tranh chấp kinh tế là những bất đồng giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình. Nó là những tranh chấp nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.    8.1.2- Yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh  1- Nhanh chóng và dứt khoát hạn chế tối đa sự gián đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh. 2- Đảm …

Đọc Thêm »

Cơ cấu tổ chức và thẩm quyền của toà án trong việc giải quyết các vụ án kinh tế

1- Cơ cấu tổ chức của toà án Cơ cấu tổ chức của toà án • ở trung ương : Trong toà án nhân dân tối cao bên cạnh toà phúc thẩm , toà hình sự, toà dân sự … có toà kinh tế là một trong các toà chuyên trách có nhiệm vụ giải quyết các vụ án kinh tế. Trong Toà phúc thẩm của toà án NDTC có các thẩm phán kinh tế chuyên trách để giải quyết …

Đọc Thêm »

khái niệm, trách nhiệm pháp lý Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

a. Khái niệm Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, trong đó thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức số lượng thành viên ít nhất là 2 và nhiều nhất không vượt quá 50 người. b- Đặc trưng pháp lý ( đặc điểm) Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên: + …

Đọc Thêm »