khái niệm, đặc điểm, nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh

a-Khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh : Là văn bản ký kết giữa 2 bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, trong đó quy định trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới. b- Đặc điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh: – Chủ thể của hợp đồng: gồm 2 bên hoặc nhiều bên, trong đó bên Việt Nam có thể là …

Đọc Thêm »

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Sản xuất là hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người. Sản xuất xã hội bao gồm: sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con người. Ba quá trình đó gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau trong đó sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội. Sản xuất vật chất được tiến hành bằng phương thức …

Đọc Thêm »

khái niệm, trách nhiệm pháp lý Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

a. Khái niệm Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, trong đó thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức số lượng thành viên ít nhất là 2 và nhiều nhất không vượt quá 50 người. b- Đặc trưng pháp lý ( đặc điểm) Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên: + …

Đọc Thêm »

hội đồng quản trị là gì

Là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân dân Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. – Hội đồng quản trị gồm không quá 11 thành viên, nhiệm kỳ tiêu chuẩn và số lượng cụ thể của thành viên Hội đồng quản trị do điều lệ Công ty qui định. – Hội đồng …

Đọc Thêm »

Trình tự thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

a. Thụ lý đơn và điều tra về khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp : –  Các đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp gửi đơn đến Toà án nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp yêu cầu giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp. +  Nếu là chủ nợ : kèm theo đơn phải có bản sao giấy đòi nợ, các tài liệu liên …

Đọc Thêm »

Cách thức ký kết hợp đồng kinh tế

1-Ký kết trực tiếp: Là cách ký kết mà các bên (đại diện hợp pháp của các bên) trực tiếp gặp nhau đàm phán với nhau để xác định từng điều khoản của hợp đồng và cùng ký vào bản hợp đồng. Hợp đồng được coi là hình thành và có hiệu lực pháp lý từ thời điểm hai bên đã ký vào văn bản hợp đồng. 2-Ký kết gián tiếp: Là cách ký kết mà các bên không trực …

Đọc Thêm »

Khái niệm và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài

1- Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài :  Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 2- Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài : – Nội dung của quan …

Đọc Thêm »

Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp liên doanh

a-Khái niệm doanh nghiệp liên doanh : – Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký giữa 2 bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Trong trường hợp đặc biệt, Doanh nghiệp liên doanh có thể được thành lập trên cơ sở hiệp định ký kết giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ nước ngoài. – Doanh nghiệp liên doanh …

Đọc Thêm »

Khái niệm và Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

8.1.1 Khái niệm tranh chấp trong kinh doanh  Tranh chấp kinh tế là những bất đồng giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình. Nó là những tranh chấp nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.    8.1.2- Yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh  1- Nhanh chóng và dứt khoát hạn chế tối đa sự gián đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh. 2- Đảm …

Đọc Thêm »

Thay đổi, đình chỉ, thanh lý hợp đồng kinh tế

6.5.1- Thay đổi hợp đồng kinh tế  Thay đổi hợp đồng kinh tế là việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của nội dung hợp đồng kinh tế cho phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các bên hoặc là sự thay đổi chủ thể hợp đồng khi có sự chuyển giao một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từ một chủ thể hợp đồng kinh tế  sang một pháp …

Đọc Thêm »