Home / Tư tưởng HCM (page 6)

Tư tưởng HCM

ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu tư tưởng hồ chí minh

Ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu TTHCM 1. TTHCM là chủ nghĩa Mác Lê Nin ở Việt Nam: TTHCM hình thành phát triển trên nền tảng thế giới quan, phương pháp luận và nhân sinh quan  chủ nghĩa Mác Lê Nin, thuộc hệ tư tưởng giai cấp công nhân. Hồ Chí Minh đã sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin vào đường lối CMVN. Vì vậy, Đại hội 7 nhắc nhở phải học tập TTHCM.   2. Cốt lõi …

Đọc Thêm »

nguồn gốc hình thành tư tưởng hồ chí minh

nguồn gốc hình thành tư tưởng hồ chí minh Tư tưởng HCM bắt nguồn từ những nhân tố cơ bản sau đây: 2.1. Truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam: Là người con ưu tú nhất của dân tộc, Tư tưởng HCM bắt nguồn trước hết từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; quê hương gia đình. Chủ Nghĩa yêu nước Việt Nam: Tinh thần anh hùng bất khuất trong công cuộc dựng nước và giữ …

Đọc Thêm »